Föräldralösa barn i Muhange får en familj

I Tanzania vill Muhange Family and Community Care Centre ge hjälp till barn som mist en eller båda av sina föräldrar. Detta projekt har genomgått en omställning i samband med att Muhange barnhem i början av 2017 stängde ned som institution och barnen placerades i familjer. Det nya arbetssättet sker genom direkt stöd till den kvarvarande föräldern, en släkting eller en ny familj. Genom ett familjehemsbaserat stöd kan barn få en naturlig uppväxt i hemmamiljö. EFKs samarbetsorganisation FPCT är ansvariga för arbetet med att skapa förutsättningar för barn att få en familj att växa upp i.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan 1970-talet har ett stort antal barn kunnat räddas till livet genom ett snabbt omhändertagande på barnhemmet. Under åren har även ett stort antal barnskötare utbildats, fått praktik vid barnhemmet och sedan kunnat få andra jobb. Vi i EFK finns med och stödjer arbetet fortsatt, men ansvaret för verksamheten har under många år varit helt överlämnat till FPCT. Sedan förändringen från att vara institution till att ge familjehemsbaserat stöd startade har flera barn och deras anhöriga varit på centret i drygt tre månader och sedan åter flyttat hem, och nu arbetar man parallellt med uppföljning av dem.

Vad vill vi göra mer?

EFK vill fortsätta att ge stöd till FPCT genom ekonomiska medel och mentorskap i etableringen av nya arbetsmetoder i detta viktiga projekt. Arbetssättet innebär att de först gör ett hembesök för att se om de kan hjälpa barnet på plats, annars får en anhörig komma till centret tillsammans med barnet och bo under 3-12 månader. På centret arbetar man både med barnet och med utbildning för anhörig i bland annat nutrition, hälsa och uppfostran och skapar förutsättningar för att de så snart som möjligt kan flytta hem. Under tiden arbetar man med familjen i hemmet så de ska vara förberedda på att ta emot barnet. Uppföljande arbete ska göras med familjerna fram till barnet är fem år gammalt, men längre tid
om man bedömer att det behövs.

Berättelser från familjecentret

Pappan till Nomie 1,5 år berättar:
"Nomie gick ner i vikt men vi var på kliniken nyss och hon är helt frisk och har till och med lärt sig gå sen hon och hennes storasyster kom hem igen för två månader sen. Vi är så tacksamma att hon fick vara på centret med sin syster, men så glada att de är hemma igen"

Merida, en av personalen på centret, får frågan: Vad ger dig glädje?
"Det som gläder mig är när de får komma hem igen, och det som gör mest ont är när de blir lämnade."

Merida brinner verkligen för att barn ska få växa upp i en trygg familj.

Insamlingsnummer 45750 · Ge för livet 65750 · Barnhjälpen 55750

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Cornelia Newman
Arbetar med barns rättigheter i Region Afrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.