Sjukvård till de mest utsatta

Hälso- och sjukvårdssituationen i Tanzania har det senaste årtiondet förbättrats på många plan. Tillsammans med FN har landet angripit aidskatastrofen och man ger bland annat bromsmediciner till drabbade gravida kvinnor. Forskning om och tillgång till hjälp mot malaria förbättras ständigt. Utmaningarna är dock fortfarande många. Västra delen av Tanzania är bland de fattigaste och mest underutvecklade och många av byarna i Kibondodistriktet har inte nåtts av de förbättringar som gjorts i övriga delar av landet. Det här innebär att stöd till hälsokliniker fortfarande har stor betydelse för människors hälsa, barns överlevnad och inte minst kvinnors säkra förlossningar.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFKs samarbetskyrka FPCT i Kibondodistriktet i västra Tanzania driver två dispensärer och kliniker i Kibondodistriktet med stöd från EFK. Den ena i Keza och den andra i Kabare/Muhange. Under många år har många patienter fått hjälp och tusentals barn fötts under säkra förhållanden osv.

Förutom sjukvård och mödravård ger man information och undervisning om näringslära, hiv/aids, hälsa och hygien. Till exempel ges information om hur man skyddar sig från hiv till samtliga patienter.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill tillsammans med FPCT fortsätta att utveckla sjukvården i Keza och Muhange. Tyvärr har antalet patienter minskat de senaste åren, vilket försvagar ekonomin. Därför behöver FPCT en strategi för att utveckla verksamheten för att möta framtidens utmaningar. EFK vill stödja i den processen.   I anslutning till detta projekt kommer EFK att genomföra brunnsborrning och säkra god funktion för att förse kliniken i Keza med god och långsiktigt fungerande vattentillgång. Vatten är en viktig resurs för sjukhusets arbete.  

Stephen Philemon, läkare på kliniken i Keza, berättar:

”De patienter som kommer hit är oftast i dåligt skick. Ibland har de medicinerat sig själva genom att köpa tabletter direkt på byns apotek, men sen har de blivit sämre och då söker de hjälp hos oss. Det är en utmaning för oss. Vi skulle behöva en slags upplysningskampanj som uppmanar människor: – Sök hjälp i tid!

En viktig sak för oss är att ha en helhetssyn. Vi ber alltid för de sjuka, det är något som patienterna vet om och de allra flesta uppskattar!”

Insamlingsnummer 45741 · Ge för livet 65741

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.