Bred utbildningssatsning lyfter människor

I EFK tror vi på utbildning som ett verktyg till att minska fattigdom. Utbildning är en avgörande faktor för utveckling, såväl i det civila samhället som inom kyrkan. EFK vill göra skillnad för unga människor som inte har råd med grundskola, men också för vuxna som aldrig fått chansen att lära sig läsa eller skriva. Hela spektrumet täcks in, från förskola till högre studier och vuxenutbildning. Även specifika satsningar som endagsseminarier om hiv/aids får utrymme i detta projekt. Genom att ge dessa verktyg får människor ökade kunskaper och kan vara med och påverka i samhället.


Vad har vi uppnått i projektet?

På flera platser i och runt Kiwangwa, Tanzania, driver FPCT förskolor, som vi i EFK stödjer ekonomiskt. EFK ger stipendiestöd till studenter både i Kiwangwa och i Kibondo med omnejd. De har läst förberedande studier samt yrkesutbildningar. Flera män och kvinnor i EFKs partnerkyrka FPCT har studerat teologi och ledarskap och rustats som ledare. Ett stort antal människor i Kiwangwa och andra byar har lärt sig läsa och skriva genom alfabetiseringskurserna som församlingen genomför. Ett 20-tal seminarier om hiv/aids har genomförts i Kiwangwa och omgivande byar. 

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att skapa resurser för FPCT-församlingarna att driva förskolor, läs- och skrivkurser för vuxna samt fortsätta med seminarier om hiv/aids. Vi vill också fortsätta att skapa möjlighet till utbildning för barn, ungdomar och vuxna genom bidrag till stipendiemedel samt undervisning på Tazengwa Bible College och seminarier i lokala församlingar, för att män och kvinnor ska få utbildning för att tjäna i FPCTs församlingar och i mission nationellt och internationellt.

"En helt ny värld har öppnats för mig"

En av de elever som har läst på Tazengwa Bible College är Musa Pay, evangelist från Kiwangwaförsamlingen. Musa säger:

"När jag fick ett bibliskt uppslagsverk av missionärerna för några år sen fattade jag inte vad jag skulle ha det till. Jag förstod inte vad jag läste och ärligt talat visste jag inte vad jag skulle använda boken till. Nu när jag har studerat här på bibelskolan är det som att en helt ny värld har öppnats för mig. Jag vill läsa mer!”

Projektet rekommenderas för satsningar inom ”Ge för livet”.

Insamlingsnummer 45742 · Ge för livet 65742

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen