Stöd till växande församlingsrörelse

Vårt uppdrag är att sprida Guds rike, bland annat genom att plantera församlingar. I Tanzania samarbetar vi i EFK sedan 1950-talet med Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT. I Kiwanga i Bagamoyo längs kusten gjordes en strategisk nyplantering för ca 23 år sedan. Det är nu en växande och självständig församling inom FPCT. EFK ger fortsatt stöd för att fortsätta utbreda Guds rike i kustområdet. Vi ger även stöd till att ledare kan utbildas i ledarskap och teologi, bland annat på Tazengwa Bible College i Nzega.

Vad har vi uppnått i projektet?

Det är drygt 23 år sedan församlingsarbetet i Kiwangwa inleddes. Det började med en handfull medlemmar, nu finns en levande församling, en stor kyrkolokal och över 1500 medlemmar fördelade på mer än 30 utposter med sina respektive pastorer/evangelister. Vi i EFK har under hela tiden gett stöd till strategiska nyplanteringar av församlingar, support till evangelister, uppförande av kyrkolokaler mm. EFK har även gett stöd till fortbildning av ledare genom Bibelskolan i Kiwangwa.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja den växande församlingsrörelsen i Tanzania. Kiwangwa är en tillväxtsort, EFK vill fortsätta stödja FPCT att göra strategiska nyplanteringar. En av målsättningarna är att nå den lokala muslimska befolkningen med evangelium.

EFK vill också stödja fortsatt ledarutveckling genom stöd till Tazengwa Bible College och skapa fortbildning för lärare på de teologiska skolorna.

"Vi ber om fortsatt förbön"

”Vi ber om fortsatt stöd och förbön. De personer som kommer till tro på Kristus här längs kusten förskjuts ofta från sina hem, förlorar jobbet och saknar därför inkomst. Det blir en tung börda för oss församlingar att bära. Tack för er hjälp och stöd!”

Boazi Myengo, pastor i FPCT Bagamoyo

Insamlingsnummer 45740

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen