Samarbetskyrka tränas i ledarskap och mission

I Zambia samarbetar EFK med Mpongwe Baptist Association (MBA). Historien går tillbaka till 1930-talet då den förste missionären från EFKs moderssamfund reste ut. Idag består det lokala samfundet av omkring 170 församlingar med totalt ca 14 000 medlemmar. MBA har identifierat ett behov av ledarträning, församlingsutveckling och satsning på nya församlingar för att växa vidare och fördjupas. EFK stödjer aktivt dessa initiativ till nya församlingsplanteringar, bland annat i Zinasongwe söder om huvudstaden Lusaka. Projektet stödjer även ledarutbildningen School of Training Christians for Service (STCS). Genom stöd till detta projekt bidrar du till församlingstillväxt och att utrusta kristna ledare i Zambia.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Stöd till församlingsplanteringar inom MBA, bland annat församlingsplanteringen i Zinasongwe.
  • Stöd till ledarutbildningen STCS. Responsen för denna träningsskola har varit mycket god.
  • Regelbundet utbyte med MBA i form av missionärsbesök, StepOut-praktikanter m.m. EFK finns även med på MBAs styrelsemöten regelbundet för rådgivning.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill ge fortsatt stöd till initiativ till nya församlingsplanteringar och på olika sätt förstärka ledarskapet i församlingsplanteringarna. Vi vill också ge fortsatt stöd till ledarutbildningen STCS med mål att fler ledare och medlemmar ska formas till fördjupat lärjungaskap. Vi vill även ge ökat stöd till de bibelskolelelever som är framtidens ledare i MBA, bland annat genom support till studiebilar, bibelkommentarer mm. Framöver vill vi också fortsätta utbytet med missionärsbesök, StepOut-praktikanter m.m.  

Insamlingsnummer 45834

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen