Sjukhus i Mpongwe räddar liv

Mpongwe Mission Hospital drivs av vår partnerkyrka i Zambia (MBA). Sjukhusets funktion i den här regionen är helt avgörande och man hade enligt förra årets statistik över 55 300 patienter som be-sökte sjukhuset för vård. 4 600 av dessa blev inlagda under kortare eller längre perioder. Man har även en operationsavdelning där man utförde 218 operationer och antalet förlossningar på sjukhuset var 2 041. Många patienter är sjuka i hiv/aids, malaria och tuberkulos och med små medel hjälper man många människor i området. Ett av fokusområdena är att stödja barns hälsa och utveckling. Där har man två fokusområden: Maternal Child Health-mottagningen som finns stationerad på sjukhuset, men också en ambulerande funktion och barnavdelningen med egen nutritionsavdelning för undernärda barn. Sjukhuset arbetar även mycket förebyggande genom utbildning i bland annat näringslära, barns utveckling, hiv-prevention och hygien.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi i EFK stödjer sjukhuset för den dagliga driften. Vi ger bidrag till att förbättra sjukhusets standard och möjligheterna till god vård har genomförts under senare år med exempel som: kraftig ökning av kvalificerad personal och förbättringar vad gäller utrustning och lokaler, bland annat installation av ny utrustning på operationsavdelningen. Vi ger också bidrag i form av stipendier till utbildning av personal.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja sjukhuset för att möjliggöra den dagliga driften. Utmaningar som underhåll av lokaler, skäliga löner till personal och mycket därtill gör att EFKs stöd är avgörande för att en god sjukvård fortsatt ska kunna bedrivas. Vi vill också bidra med rådgivande stöd till sjukhusledningen.

Prudences förlossning gick bra

På bilden ovan är Prudence Muleka som är på väg hem från förlossningsmottagningen med sin lilla dotter Lydia. Förlossningen gick bra och Prudence är mycket glad över att ha tillgång till ett sjukhus där man får hjälp att föda sitt barn. Prudence mamma Emelda Kafwala är mycket stolt över sitt nya barnbarn och glad att allting gått så bra med förlossningen. Att ha tillgång till sjukhusvård kan utgöra skillnaden mellan liv och död för moder och barn. Detta är ett av alla exempel på hur betydelsefullt sjukhuset är!

Insamlingsnummer 45837 · Ge för livet 65837

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.