Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Fattigdomsbekämpning är inte landspecifikt utan gränsöverskridande. Det berör regioner och kontinenter. Det berör vuxna och barn. Därmed behövs större regionala program för att långsiktigt kunna samordna insatser. I de sex länder som vi i EFK arbetar med i regionen lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar som tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Därför genomför vi nu programmet "Action for resilience - African churches responding toclimate change" för att ge verktyg till att hantera de katastrofer ett förändrat klimat innebär.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har gjort insatser för att säkra långsiktig vattenförsörjning i blandannat Eswatini, Centralafrikanska republiken (CAR) och Tanzania. Det innebär brunnsborrning, uppbyggnad av system för vattenförsörjning samt utbildning.

Vi har genomfört en förstudie för att se vilka effekter klimatförändringarna har för människor i de områden där våra partnerkyrkor finns. Nu har ett övergripande program startat för att steg för steg kunna bygga uthållig kapacitet så att människor kan ha försörjning trots utmaningar med klimatet. Programmet heter "Action for resilience - African churches responding to climate change"

Vad vill vi göra mer?

EFK kommer de närmaste åren att:

  • Genomföra utbildning för ökad kunskap om klimatförändringar ochvad kyrkans gensvar kan vara.
  • Forma grupper i partnerkyrkorna som kan jobba vidare med utbildning och medvetandehöjning.
  • Ge stöd till lokala resiliens-projekt hos våra partnerkyrkor för att stärkakapaciteten att klara av klimatförändringar och katastrofer. Det kan handla om hållbart jordbruk, trädplantering m.m.

Röst från projektet i Kibondo, Tanzania

Trots att projektet bara är i startfasen har vi redan hunnit starta 16 spargrupper och stödjer på så sätt individer att starta en egen näringsverksamhet. Vi har också planerat 16 000 träd för att motverka den utveckling som klimatförändringarna för med sig. Vi drömmer också om att starta en grupp för unga om påverkansarbete (advocacy) så att de kan göra sin röst hörd. Dessutom vill vi göra en utbildning för unga i entreprenörskap.

Insamlingsnummer 45032 · Ge för livet 65032

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Johan Newman
Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.