Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Vattenprojektet i Nhalabantfu, Eswatini (Swaziland). Det senaste året har vi i EFK satt upp en resursbank och fond för att kunna lindra i akuta situationer som under torkan i Eswatini och efter cyklonen i Mocambique.

Fattigdomsbekämpning är inte landspecifikt utan gränsöverskridande. Det berör regioner och kontinenter. Det berör vuxna och barn. Därmed behövs större regionala program för att långsiktigt kunna samordna insatser. I de sex länder där EFK arbetar i regionen lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar som tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Flera av samarbetspartnerna möter liknande utmaningar och situationer. Missionscentret i Sydafrika kan fungera som samordnare.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi har under året genomfört insatser för att säkra långsiktig vattenförsörjning. Det innebär brunnsborrning, uppbyggnad av system för vattenförsörjning samt utbildning. Bilden ovan är från vattenprojektet i Nhalabantfu, Eswatini (Swaziland). Vi har också satt upp en resursbank och fond för att kunna lindra i situationer i av akut karaktär som i Eswatini under torkan och i Mocambique efter cyklonen Idai.

Vi har genomfört och fortsätter att erbjuda engelskakurser för människor som i jakt på jobb flytt sina hemländer och bor provisoriskt i utkanten av Nelspruit, Sydafrika.

Vad vill vi göra mer?

I flera av våra afrikanska samarbetsländer finns en utbredd problematik med matförsörjning, hunger och undernäring. Vi vill fortsätta att se att EFKs missionscenter i Sydafrika fungerar både som en samordnare av insatser och som resursbank.

Under 2018/2019 ska vi stötta en utbildningssatsning på minoritetsbefolkningen Bayaka i Centralafrikanska republiken. Fokus är att höja kunskap och kapacitet inom inom läs- och skrivkunnighet samt sanitet och hygien.

Vi vill fortsätta stötta Holiness Union Church och deras vattenprojekt i Eswatini (landet som tidigare hette Swaziland), speciellt med fokus på utbildning och träning.

Boende i Eswatini (Swaziland) berättar

I byn Zinyane i Eswatini bor Thembisile Gumedze och hon säger: "Vi har haft det väldigt tufft att få tag i rent och bra vatten till vår familj. Vi har ofta varit sjuka i både kolera och olika diarrésjukdomar. En annan utmaning har varit att gå upp mitt i natten för att gå långt och köa länge för att få tag i vatten. Det är ofta jag och mina barn som hämtar vatten och för barnen påverkas skolarbetet och de är trötta i skolan. Vi är väldigt tacksamma för det nya vattensystemet som byggts upp i samhället och det kommer att göra våra liv mycket lättare och bättre. TACK!"

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mattias Lindsmyr
Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning med fokus på Swaziland.


mattias.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45032
Insamlingsbehov: 143 000 kr

Insamlat: 9 200 kr Kvar att samla in: 133 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.