Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Vattenprojektet i Nhalabantfu, Eswatini (Swaziland). Det senaste året har vi i EFK satt upp en resursbank och fond för att kunna lindra i akuta situationer som under torkan i Eswatini och efter cyklonen i Mocambique.

Fattigdomsbekämpning är inte landspecifikt utan gränsöverskridande. Det berör regioner och kontinenter. Det berör vuxna och barn. Därmed behövs större regionala program för att långsiktigt kunna samordna insatser. I de sex länder som vi i EFK arbetar med i regionen lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar som tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Flera av samarbetspartnerna möter liknande utmaningar och situationer. Missionscentret i Sydafrika kan fungera som en samordnare av insatser.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har gjort insatser för att säkra långsiktig vattenförsörjning. Det innebär brunnsborrning, uppbyggnad av system för vattenförsörjning samt utbildning. Bilden ovan är från vattenprojektet i Nhalabantfu, Eswatini (Swaziland).

Resursbank och fond för att lindra i situationer i av akut karaktär som i Eswatini under torkan och i Mocambique efter cyklonen Idai.

Genomfört och fortsätter att erbjuda engelskakurser för människor som i jakt på jobb flytt sina hemländer och bor provisoriskt i utkanten av Nelspruit, Sydafrika.

Vad vill vi göra mer?

I flera av de afrikanska samarbetsländerna finns en utbredd problematik med matförsörjning, hunger och undernäring. Vi ser att Missionscentret i Sydafrika fungerar som en samordnare av insatser och som resursbank och det vill vi fortsätta.

Vi kommer att fortsätta stötta Holiness Union Church och deras vattenprojekt i Eswatini.

Under 2020 initierar vi i EFK en förstudie för att hjälpa våra partnerkyrkor att bemöta konsekvenserna av klimatförändringarna. Intentionen är att steg för steg kunna bygga uthållig kapacitet så att människor kan ha försörjning trots utmaningar med klimatet.

Boende i Eswatini (Swaziland) berättar

I byn Zinyane i Eswatini bor Thembisile Gumedze och hon säger: "Vi har haft det väldigt tufft att få tag i rent och bra vatten till vår familj. Vi har ofta varit sjuka i både kolera och olika diarrésjukdomar. En annan utmaning har varit att gå upp mitt i natten för att gå långt och köa länge för att få tag i vatten. Det är ofta jag och mina barn som hämtar vatten och för barnen påverkas skolarbetet och de är trötta i skolan. Vi är väldigt tacksamma för det nya vattensystemet som byggts upp i samhället och det kommer att göra våra liv mycket lättare och bättre. TACK!"

Insamlingsnummer 45032 · Ge för livet 65032

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Johan Newman
Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen