Programmet för församlings- och ledarutveckling i Afrika

Foto: Hasse Persson

Genom detta program hålls det högre perspektivet levande – att bedriva multiplicerande mission – genom att förstärka och utrusta våra partnerkyrkor att bättre bedriva missionsuppdraget på den afrikanska kontinenten. Det sker genom strategiska insatser i form av träningsprogram för ledare och pastorer, partnerkonferenser, pilotprojekt i församlingsgrundande och olika typer av fonder med medel för nya initiativ. Målet är att bygga Guds rike vidare!

De allra flesta av EFKs samarbetspartners i Afrika är samfund, församlingsrörelser eller enskilda församlingar. Generellt är det samfund med tillväxt av medlemmar och antal kyrkor. Vilja och driv till att växa finns, de stora utmaningarna är svaga strukturer och behov av ledare med utbildning och överlåtelse. Genom att genomföra aktiviteter i samarbete med partnerkyrkorna vill vi se ledare med fördjupad kunskap i ledarskap och teologi. Dynamiken i de afrikanska kyrkorna är spännande och flera sammanhang har tagit de första stegen på resan från att vara mottagare av missionärer till att själva bli sändande i mission. EFK vill göra den resan möjlig!

Vad har vi uppnått i projektet?

Tidigare år har strategiska partnerskapsmöten med representanter från partnerkyrkor genomförts.

Flera fortbildningsseminarier har genomförts för lärare i teologi och även pastorer, ledare och förkunnare, bland annat i Centralafrikanska republiken (CAR), Eswatini, Sydafrika och Tanzania.

Varje år förmedlar EFK hjälp till pionjära satsningar som våra partnerkyrkor vil göra. Detta genom att de får ansöka pengar ur en fond.

Vad vill vi göra mer?

EFK vill ta ytterligare steg för att förstärka våra partnerkyrkor att själva bli aktörer i den internationella missionen. Bland annat vill vi hjälpa våra partnerkyrkor att plantera församlingar i de större städerna.

Vi önskar också stärka banden mellan EFKs teologiska utbildning Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) och våra partnerkyrkor. Ett mål är att höja kapaciteten hos lärarna och ge dom verktyg till att förnya och fördjupa ämneskurserna. Detta för att utbilda lokala ledare för att möta utmaningar på 2020-talet.

"Vi har fått med oss ny kunskap"

”Vi har verkligen fått med oss ny kunskap på denna fortbildning för lärarkollegiet på bibelskolorna. Detta är första gången det genomförs. Jag och de andra lärarna är så glada för denna möjlighet att lära oss mer!”

Agatha Julius, lärare på Tazengwa Bible College, Tanzania

Insamlingsnummer 45033 · Ge för livet 65033

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen