Utbildning ger kvinnor kunskap och inflytande

Kvinnor i Centralafrikanska republiken är diskriminerade och underrepresenterade i det offentliga livet. Många saknar utbildning, är hemma med barnen och sköter hushållet, och saknar annan möjlighet till försörjning. Många saknar dessutom läs- och skrivkunnighet. Detta gör dem extra sårbara. EFK stödjer tre skolor för att stärka kvinnors utbildningsnivå. Skolorna drivs av samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och riktar sig främst till de manliga pastorsstudenternas fruar, men även andra intresserade är välkomna. Många av dessa kvinnor kommer att få nyckelroller i de byar de kommer flytta till och kan ha stor betydelse för att lyfta fler kvinnor i kyrkor och samhällena.

EFKs samarbetskyrka Eglise Evangéligue Baptiste, EEB, driver tre skolor för kvinnor i Carnot, Gamboula och Doaka med omkring 15 till 30 elever på varje skola. Kurserna som är treåriga riktar sig främst till de manliga pastorsstudenternas fruar, men även andra intresserade är välkomna. Alfabetiseringskurser hålls på olika nivåer beroende på förkunskaper. Teori varvas med praktik. Exempel på kurser är utbildningspsykologi, pedagogik, sömnad, ekonomi, hälsa- och friskvård, bibelkunskap, matlagning, och mänskliga rättigheter. Många av dessa kvinnor kommer att få nyckelroller i de byar på landsbygden de flesta kommer att flytta till. Så som del av pastorsfamiljen kan de ha stor betydelse för att lyfta kvinnorna i såväl kyrkorna som samhället.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till RCA-teamet!

EFKs resursteam för RCA

+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45244
Insamlingsbehov: 520 000 kr

Insamlat: 76 670 kr Kvar att samla in: 443 330 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.