Trygghet och rättigheter för barn och unga

Omkring 50 % av Moçambiques befolkning är barn under 18 år. Ca 2 miljoner barn är föräldralösa, och det är mycket vanligt att mor- och farföräldrar tar hand om barnen eller att barn bor hos andra släktingar. En del barn bor även i så kallade barnstyrda hem (child headed households). Undernäring och brist på kognitiv träning är exempel på andra hinder i barnens utveckling. Barn och unga med funktionsnedsättning är till stor del utestängda från utbildningssystemet och tillhör de mest utsatta i samhället. Vi i EFK arbetar tillsammans med våra partners för att förbättra deras villkor.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

I Moçambique arbetar vi tillsammans med flera olika partners. CICA driver sedan 2013 en förskola och sedan 2018 även en skola i Vilankulos med stöd av EFK. Många utsatta barn får lära sig läsa, skriva, lära sig om hygien och hälsa samt får frukost och lunch under dagen. AMQF arbetar för att döva ska integreras i samhället. De har sömnadskurser för unga döva kvinnor och de startade en förskola på samma område under våren 2019.
Både AMQF och CICA arbetar med barns rättigheter i samarbete med EFK. De har även arbetat fram varsin Child Protection Policy för deras organisationer.

Vad vill vi göra mer?

Genom fortsatt ekonomiskt stöd, mentorskap och besök kan vi vara med och skapa förutsättningar för förbättrade levnadsförhållanden, hälsa och möjlighet till grundläggande undervisning för barn och unga i områden där våra partner finns. Vi vill även skapa hållbarhet i det arbete som pågår. EFK vill även fortsätta att stödja dem i deras arbete med Barns rättigheter.
CICAs mål är att utveckla skolan så att de kan erbjuda klasser för hela grundskolan. Även AMQF önskar kunna utöka förskolan med vanlig skola också.

"Vi valde den här skolan på grund av lärarna"

”Vi valde den här skolan därför att vi visste att den har bra lärare. Den har fler lärare per elev jämfört med statliga skolor vilket gör att lärarna har kapacitet att ta hand om eleverna så att barnen kan lära sig läsa och skriva.”

Antonia, förälder till elev på CICAs lågstadium

Insamlingsnummer 45434 · Ge för livet 65434 · Barnhjälpen 55434

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.