Familjer får hjälp till klimatanpassning

Om alla människor i världen skulle leva som en genomsnittlig invånare i Bangladesh, skulle vi behöva 0.4 jordklot. Det kan jämföras med Sveriges 4,2. Ändå är det fattiga i Bangladesh som drabbas av översvämningar och stormar som leder till minskade skördar och förstörda egendomar. 5,5 miljoner barn lider av akut undernäring (enligt World Food Program). Vi i EFK jobbar i Bangladesh med att ge familjer och samhällen bättre förutsättningar att klara klimatförändringarna. Vår samarbetspartner World Concern bygger skyddsvallar mot havet, introducerar salttåliga grödor, bygger om hus och gräver kanaler som leder bort vattnet. Genom varningssystem och utbildning förbereds byborna för de årliga översvämningarna.

Vad har vi uppnått i projektet?

Arbetet fortsätter med att anpassa byarna inför klimatförändringarna.

  • 3600 hushåll har fått en försörjning genom fiskodling, ankuppfödning, rickshawrörelse m.m.
  • 54 byar har tagit fram handlingsplaner mot översvämningar och cykloner.
  • Mer än 1000 volontärer har utbildats i katastrofhjälp.
  • 5240 träd har planterats för att minska jorderosion.

Tillsammans bidrar detta till att bygga motståndskraftiga byar i södra Bangladesh.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill ge de allra fattigaste möjlighet att få en inkomst så att de kan försörja sina familjer.
  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder.
  • Vi vill visa att det går bygga hållbara hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill utveckla ledarskapet i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp och på så sätt stärka civilsamhället.
  • Att dessa åtgärder leder till minskad undernäring, bättre hälsa och en bra livskvalité.

Rita, deltagare i projektet: "När nästa översvämning kommer är vi beredda"

”Hej, jag heter Rita. Jag och min familj bor i byn Amkholapara i södra Bangladesh där floddeltat möter Bengalibukten. Varje år drabbas vi av översvämningar. Vi har en liten åkermark men vi har inte fått tillräckligt stor skörd utan vi har ofta fått gå hungriga. Tack vare projektet har vi kunnat börja med ank- och kycklinguppfödning. Vi har också fått hjälp med att odla grödor som klarar saltvatten och med att förstärka huset så att det står emot en flodvåg samt fått en spis med skorsten. Jag har nu tillräckligt med mat till mina barn så de slipper gå hungriga och när nästa översvämning kommer så är vi beredda.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Lasse Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47135
Insamlingsbehov: 130 000 kr

Insamlat: 43 075 kr Kvar att samla in: 86 925 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.