Familjer får hjälp till klimatanpassning

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade land med många utmaningar. Här märker man av klimatförändringarna. Varje år drabbas det låglänta landet av översvämningar och stormar. Skördar blir förstörda, hus och egendomar ödeläggs och gör att det tar tid att ”resa sig upp igen” och komma på fötter. Vi i EFK arbetar tillsammans med World Concern Bangladesh för att hjälpa människor att organisera sig och öka sin motståndskraft mot katastrofer. Det handlar bland annat om att utveckla tidiga varningssystem och handlingsplaner så att alla vet vad de ska göra när katastrofen är framme. Men också att bygga skyddsvallar mot stigande havsnivåer och gräva kanaler som leder bort vatten. Familjer övas att planera för risker utifrån de förutsättningar och resurser familjen redan har.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under hela pandemin har vi sett hur människor haft nytta av den kompetens att hantera krissituationer projektet arbetat för under de senaste åren. Covid-19 gjorde att många förlorade sin inkomst som daglönare. Har man då andra alternativ till försörjning klarar man sig bättre. Familjer i projektet har fått utbildning i hur man kan odla effektivt - för eget bruk plus ett överskott som kan säljas. I projektet betonar man även vikten av att lokalt engagemang i självhjälpsgrupper. De fungerar som informella sociala skyddsnät där man kan spara tillsammans. De utgör också ett forum för att tala om problem och hur man kan agera tillsammans. Man får även träning inom olika områden för att hjälpa till att bygga upp lokal kunskap – som bilden visar - om vikten av att ha flera möjligheter till inkomst. Projektet gör förstås mycket mer än vad som får plats på dessa rader – med det övergripande målet att bygga starka samhällen som har något att sätta emot när krisen är framme.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill ge de allra fattigaste möjlighet att få en inkomst så att de kan försörja sina familjer.
  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder.
  • Vi vill visa att det går bygga hållbara hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill utveckla ledarskapet i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp och på så sätt stärka civilsamhället.

Dessa åtgärder leder till minskad undernäring, bättre hälsa och en bättre livskvalité.

Monis* situation förändrades när hon gick med i självhjälpsgruppen

Moni* är 23 år gammal har det nu bra. Hon blev bortgift och fick barn alldeles för tidigt. Hon säger att hon hade det bra och att hon inte hade några problem att anpassa sig till sin situation. Men så dog maken och svärföräldrarna behandlade henne och sonen illa. Hon var tvungen att fly och tog sig hem till sin egen familj. Som ensamstående mamma är livet inte så lätt men hon fick möjlighet att gå med i en självhjälpsgrupp. Hon lånade 6000 taka och köpte smink som hon sålde genom att gå från hus till hus – och affärerna gick bra. Hon sparade ihop till en symaskin och började sy kläder till försäljning. Hon öppnade en affär i hemmet och tjänar nu tillräckligt för sin och barnets försörjning. Hon är fortsatt aktiv i självhjälpsgruppen.

Insamlingsnummer 47135 · Ge för livet 67135

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.