Träna människor för församlingsplantering

Pastor Simon och Dewanti (i blå sjal) tillsammans med några vänner.

EFK har sedan 1994 ett samarbete med Faith Bible Church (FBC) som tränar och sänder ut pionjärer till områden i Bangladesh där ännu ingen kyrka finns. Man tränar lokala ledare som kan ta över ansvaret för församlingarna så att pionjärerna kan gå vidare till nya områden. FBC har som vision att nå den muslimska majoritetsbefolkningen och arbetet är definitivt inte utan utmaningar. Även om det just nu finns en uttalad religionsfrihet från politikernas håll pågår en lokal förföljelse från majoritetsbefolkningen mot kristna och andra minoritetsgrupper. Men trots detta så kommer omkring 400 människor till tro genom FBC varje år och det planteras nya församlingar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under de första sex månaderna av 2021 har Bangladesh, precis som resten av världen, fortsatt att kämpa mot pandemin och dess konsekvenser. Många av FBCs medlemmar som drabbats av corona och flera har också avlidit. Familjer har tvingats ta dyra lån för att ha råd att ge sina anhöriga sjukvård och tillgång till medicin. FBC har kämpat hårt för att hjälpa så många som möjligt och EFK har tillsammans med andra organisationer bidragit till hjälpinsatser. Även FBCs personal, pastorer och evangelister har blivit sjuka och under sommaren avled Sambu som har arbetat som vaktmästare åt FBC under många år. Han blev 48 år gammal, har två vuxna söner och sin fru Nirmola. Eftersom flera från FBC hade varit i kontakt med Sambu under hans sjukdomstid sattes alla i karantän på kontoret i Dhaka under två veckor. Ingen mer blev allvarligt sjuk.

Vad vill vi göra mer?

FBC ser ett stort behov av fortsatt lärjungaträning och teologisk fördjupning i de lokala församlingarna i Bangladesh. Salim, som är ansvarig för FBC, säger att det är lika viktigt att tränas och fördjupas i sin tro som det är att plantera nya församlingar. De församlingar vars medlemmar får fördjupade kunskaper har större möjligheter att själva bli sändande och plantera nya församlingar. Både online och på plats kommer man fortsätta att erbjuda bibelstudier och lärjungaträning. Var med och be för det som ligger framför och de satsningar som FBC planerar för och drömmer om. Be även att situationen med pandemin går åt rätt håll och att många fler får möjlighet att bli vaccinerade.

Kvinnligt ledarskap lyftes när restriktioner lättade

I början av året var det lugnare med pandemin och restriktionerna lättades något. Det gjorde att man kunde genomföra den första av ett antal träningar för söndagsskollärare. Under två dagar samlades över 50 personer, mest kvinnor, för att bli utrustade med både material och pedagogik för att undervisa i sina lokala söndagsskolor runt om i landet. Genom söndagsskolan når man även familjer som annars inte besöker kyrkan. Flera av barnen kommer inte från kristna familjer men tillåts ändå gå dit då kyrkan på flera platser har ett gott rykte. Barnen blir vägen in för att hela familjer ska få höra om vem Jesus är. Eftersom det oftast är kvinnor som har hand om söndagsskolan blir dessa träningar ett sätt att lyfta kvinnligt ledarskap och ge dem ett uttalat mandat att vara ledare i kyrkan.

Insamlingsnummer 47120

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.