Träna människor för församlingsplantering

EFK har sedan 1996 ett samarbete med Faith Bible Church (FBC) som tränar och sänder ut pionjärer till områden i Bangladesh där ännu ingen kyrka finns. Man tränar också lokala ledare som kan ta över ansvaret för de lokala församlingarna så att pionjärerna kan gå vidare till nya områden. FBC har som vision att nå den muslimska majoritetsbefolkningen och arbetet är definitivt inte utan utmaningar. Även om det just nu finns en uttalad religionsfrihet från politikernas håll pågår en lokal förföljelse från majoritetsbefolkning mot kristna och andra minoritetsgrupper. Men trots detta kommer omkring 400 människor till tro genom FBC varje år och det planteras nya församlingar.

Vad har vi uppnått i projektet?

2019 har blivit ett speciellt år för FBC. Det är första året under ett nytt ledarskap vilket skapat flera utmaningar och förändringar. Salim har som ny ledare arbetat hårt för att bevara stabilitet och trygghet i rörelsen under denna tid av förändring. I juli 2019 meddelades dessutom att grundaren och före detta huvudledaren, Salmon Swapon Bose, avlidit efter en tids sjukdom. Han var en mycket omtyckt och respekterad ledare som ville nå de onådda folken och berätta för dem som aldrig hört om Jesus. Han lämnar ett stort tomrum i FBC och många andra sammanhang. Trots denna turbulens och förändring har FBCs arbete med att dela evangelium med människor fortsatt både på landsbygden och i Dhaka. Hittills i år väntar omkring 300 personer på att bli döpta och nya församlingsgemenskaper bildas på flera platser.

Vad vill vi göra mer?

Enligt FBCs ledare Salim Hidar ser man ett stort behov av att lägga mer fokus på fördjupning och lärjungaträning i de redan befintliga kyrkorna för att minimera risken att människor tappar sin tro. Det behövs även för att förbereda det lokala ledarskapet att ta över församlingarna. Det är såklart stor en utmaning för pionjärpastorerna att träna lärjungar och fördjupa dem i bibelstudier samtidigt som de hela tiden planterar nya församlingar. Många blir kvar på samma plats längre än de tänkt från början. Som vi skrivit om tidigare så ser FBC att en nyckel till detta är att få igång sin bibelskola igen. Som det är nu försöker man hitta lösningar som kan göra skolan mer mobil. På det sättet skulle eleverna kunna ha närmare hem och inte behöva vara borta från familj och församling under ett helt år. Förhoppningsvis kan detta startas under nästa år, 2020.

Shimon ber att Gud ska sända fler arbetare

 I nordöstra Bangladesh ligger området Sylhet. Det är känt för sina teplantage och för sitt böljande landskap. På bilden ovan ser vi pastor Shimon längst till höger tillsammans med en av de huskyrkor som han startat här. Gruppen leds av två unga kvinnor som själva fortfarande går i skolan. De behöver mycket stöd och hjälp i sitt ledarskap och Shimon gör så gott han kan. Han har fyra andra husförsamlingar i samma område som han också stöttar. Från början var de ett team på fem personer som kom till Sylhet för att plantera församlingar men nu står Shimon ensam kvar. Han säger att det är väldigt ensamt och hans bön är att Gud ska sända fler arbetare att hjälpa honom.  

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47120
Insamlingsbehov: 209 000 kr

Insamlat: 126 950 kr Kvar att samla in: 82 050 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.