Träna människor för församlingsplantering

Pastor Simon och Dewanti (i blå sjal) tillsammans med några vänner.

EFK har sedan 1994 ett samarbete med Faith Bible Church (FBC) som tränar och sänder ut pionjärer till områden i Bangladesh där ännu ingen kyrka finns. Man tränar lokala ledare som kan ta över ansvaret för församlingarna så att pionjärerna kan gå vidare till nya områden. FBC har som vision att nå den muslimska majoritetsbefolkningen och arbetet är definitivt inte utan utmaningar. Även om det just nu finns en uttalad religionsfrihet från politikernas håll pågår en lokal förföljelse från majoritetsbefolkningen mot kristna och andra minoritetsgrupper. Men trots detta så kommer omkring 400 människor till tro genom FBC varje år och det planteras nya församlingar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Det senaste året har Bangladesh, precis som resten av världen, kämpat mot konsekvenserna av covid-19. För FBC har reserestriktioner och en tillfällig nedstängning av landet inneburit att man behövt tänka i nya banor för att kunna göra uppföljning och lärjungaträning. En hel del har kunnat göras via mobiltelefon och videokonferenser vilket har varit till stor hjälp för flera nyfrälsta. Under senare hösten hävdes nedstängningen och kyrkorna kunde börja samlas igen. Även pionjärarbetarna återgick till sitt arbete och kunde fortsätta att dela evangeliet och följa upp de som tidigare kommit till tro. Glädjande är att mitt i pandemin har många kommit till tro. Genom sina hjälpinsatser har FBCs kyrkor fått dela evangeliet med både ord och handling och det är fortfarande flera som väntar på att få döpas.

Vad vill vi göra mer?

FBC ser ett stort behov av lärjungaträning och teologisk fördjupning i de lokala församlingarna i Bangladesh. Salim, som är ansvarig för FBC, säger att det är lika viktigt att tränas och fördjupas i sin tro som det är att plantera nya församlingar. Under nästa år vill man fokusera på söndagsskollärare i de lokala kyrkorna. De är oftast kvinnor som genom söndagsskolan möter barn från både församlingen och från andra familjer runt om i byarna. Ofta har de inte någon träning eller utbildning för detta och därför vill FBC att erbjuda två tillfällen under 2021 för dem få det. På detta sätt önskar man att fördjupa kunskapen om Jesus hos både barn och vuxna och bygga en stabil grund i de lokala församlingarna. Var med och be för året som ligger framför och de satsningar som FBC planerar för och drömmer om.

Många har börjat följa Jesus

Till vänster på bilden ser vi pastor Simon och Dewanti (i blå sjal) tillsammans med några vänner. Dewanti bor i Sylhet i norra Bangladesh och hon var tidigare hindu och följde strikt de ritualer som förväntades av henne. När FBC kom till hennes område blev hon nyfiken och följde med till kyrkan. Där förstod hon att hon var en syndare men hörde också att Jesus kunde hjälpa alla. Hon lärde sig mer och mer om Guds ord och att vi alla är syndare (Rom.3:23). Hon bad pastor Simon att be med henne och hon gav sitt liv till Jesus och den 4 Mars 2020 döptes hon till Kristus.
Dewanti ber oss att be för att henne, att hon ska kunna stå stadigt i sin tro. Det är många som vill få henne att lämna Jesus men hon vill dela med sig av Jesus till andra så att de också kan uppleva räddning och frihet.

Insamlingsnummer 47120

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.