Ge barn rätt till skolgång

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor. På elevhemmet bor 39 barn som går på den statliga skolan under terminerna. I mars tog fem elever examen och har nu fortsatt till högre studier. Utan Phrao hade detta varit omöjligt eftersom föräldrarna är fattiga och barnen ofta börjar jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen och därför arbetar EFK tillsammans med vår thailändska partner TLF för att stärka familjen och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och bli medvetna om barnens rätt till skolgång.

Vad har vi uppnått i projektet?

Målsättningen är att barnen ska få uppleva den omsorg som de behöver för att utvecklas fysiskt, mentalt, socialt och andligt.

  • Läxläsning och skolstöd varje vecka har resulterat i bra betyg och utmärkelser för flera av barnen.
  • Undervisning i modersmålet Lahu samt kulturella inslag för att stärka deras identitet hålls kontinuerligt.
  • Bibelundervisning, lovsång och bön har lett till att 8 av de äldre barnen funnit en personlig tro och döpts.
  • Barnen är stolta över att kunna äta ekologiska grönsaker som de odlat själva.
  • Sportaktiviteter, sång och dans ger glädje och träning.

Vad vill vi göra mer?

Tillsammans med TLF arbetar EFK långsiktigt med hela familjen där föräldraträning, undervisning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand är Lahu diskriminerad men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter. Målet för 2020 är att:

  • att stötta de elever som har kapacitet men inte ekonomisk möjlighet att studera vidare genom att upprätta en stipendiefond.
  • att involvera kyrkan att ta ett större ansvar.
  • att fortsätta påverkansarbetet gentemot myndigheter att tillåta barn utan ID-kort att gå i skolan.
  • att ge föräldrar redskap att ha omsorg och skydda sina barn.

Yuthachai har precis börjat skolan

Yuthachai bor på elevhemmet i Phrao, har precis börjat skolan och älskar att spela fotboll. Han kallas Kungfu av sina kompisar och är en i gänget. Leendet ligger alltid på lur och det är bus i blicken, men inuti är det en ledsen 7-åring som bara längtar efter kärlek och värme. Yuthachai kommer från en by uppe i bergen där han levt i en missbrukarfamilj där pappan lämnat familjen och mamman sitter i fängelse. Mormor har skickat Yuthachai till Phrao för att han ska få en chans att gå i skola, men han har svårt att förstå och ta till sig allt nytt. ”Föräldrarna” på Phrao ger så mycket stöttning de kan och med omsorg, tålamod och Guds kärlek ber vi om helande för Yuthachai.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48250
Insamlingsbehov: 393 000 kr

Insamlat: 35 531,46 kr Kvar att samla in: 357 468,54 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.