Ge barn rätt till skolgång

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor. På elevhemmet bor 41 barn som går på den statliga skolan under terminerna. Nu i mars var det fest och sex elever tog examen och fortsätter till högre studier. Utan Phrao hade detta varit omöjligt eftersom föräldrarna är fattiga och barnen ofta måste jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen och därför arbetar EFK tillsammans med vår thailändska partner TLF för att stärka familjen och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och förstå vikten av utbildning i framtiden.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Samarbetet med de lokala myndigheterna har lett till att 10 barn har fått stipendier för högre studier.
  • Personalen på elevhemmet har fått fortbildning i praktisk omsorg och metodik av EFK.
  • Eleverna har varit på läger, deltagit i sportevenemang och lärt sig mer om sitt språk och sin kultur.
  • Ungdomar från Västerås besökte Phrao för ett utbyte där man lärde av varandras kulturer och erfarenheter.
  • Flera av eleverna har fått priser för utmärkta skolresultat, idrottsprestationer och i Thai matlagning.
  • Två föräldramöten har hållits och en träning för ungdomarna om puberteten ”Stopp min kropp”.

Vad vill vi göra mer?

Tillsammans med TLF arbetar vi i EFK långsiktigt med hela familjen där föräldraträning, undervisning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand är Lahu diskriminerad men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter. Målet för 2020 är att:

  • att stötta de elever som har kapacitet men inte ekonomisk möjlighet att studera vidare genom en stipendiefond.
  • Ge personalen fortbildning i hur man hanterar barn med trauma.
  • att fortsätta påverkansarbetet gentemot myndigheter att tillåta barn utan ID-kort att gå i skolan.
  • att ge föräldrar redskap att ha omsorg och skydda sina barn.

Framtiden ligger öppen för Mida

Nithavan är en av de eleverna som efter 9 år på Phrao nu gått ut grundskolan mot alla odds. Mida, som hon kallas, kommer från en enkel bergsby, där hennes föräldrar lever på vad naturen ger. De är bönder och har kämpat för att deras dotter nu ska få möjligheten att studera vidare och det går inte att ta miste på stoltheten när de fotograferas med sin dotter. Tack vare hårt arbete och skolstöd kan Mida studera vidare på gymnasiet med siktet inställt på att läsa på universitetet och bli läkare. Mida strålar när hon tar emot diplomet som bästa elev på skolan med högsta betyg i alla ämnen och jag gläds åt att framtiden ligger öppen. Drömmar kan slå in när vi hjälps åt!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48250
Insamlingsbehov: 393 000 kr

Insamlat: 63 061,46 kr Kvar att samla in: 329 938,54 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.