Ge barn rätt till skolgång

48250 Ge barn rätt till skolgång - studerar

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor. Utan elevhemmet hade detta varit omöjligt eftersom de flesta föräldrarna är fattiga och barnen ofta måste jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vi i EFK arbetar därför, tillsammans med vår thailändska partner Thai Lahu Foundation (TLF), för att stärka familjerna och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och förstå vikten av utbildning.

Berättelse från projektet

Under 2023 har TLF fortsatt med att utveckla arbetet med självförsörjning och jordbrukskunskaper. Barnen på elevhemmet har fått lära sig hur man planterar fruktträd och olika typer av grönsaker och hur man kan ta tillvara matrester i en kompost och använda det i sina trädgårdsodlingar.

En ny sak som man påbörjade med under förra året var att föda upp bin och där man hoppas att man ska kunna producera honung i framtiden.

Aktiviteterna med att utveckla sina jordbukskunskaper är en viktig del i projektet och hjälper både barnen och deras familjer, men också elevhemmet som bland annat får minskade matkostnader. De får även erfarenheter av att plantera och att skörda under hela året.

Insamlingsnummer 48250 · Ge för livet 68250 · Barnhjälpen 58250

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Therese
arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.