Hållbart skogsbruk bland minoritetsfolk

Hållbart skogsbruk bland minoritetsfolk

Minoritetsfolk i bergsbyar i norra Thailand erfar att det numera kommer mindre regn under regnperioden och torkperioderna är längre. Folken kan inte längre använda den kunskap som funnits genom generationer för att hämta mat från skogen utan måste i stället handla på marknaden trots att de egentligen inte har råd. Deras försök att odla på bergssluttningarna har inte gett resultat utan har i stället utarmat jorden. Tillsammans med UHDF, en lokal partner i Thailand, påbörjar EFK ett arbete för att människor ska få kunskap och stöd att bedriva hållbart skogsjordbruk som ger mat och samtidigt bevarar jorden.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Tillsammans med UHDF, en lokal partner i Thailand, påbörjar EFK ett arbete för att människor ska få kunskap och stöd att bedriva hållbart skogsjordbruk som ger mat och samtidigt bevarar jorden.

Projektet startade för ett år sedan och pågår nu i fem byar. Det vi arbetar med är att:

  • Ge människor kunskap att bevara jorden och att på ett hållbart sätt kunna bedriva skogsjordbruk trots klimatförändringar.
  • Stötta jordbrukare med plantor så att de kan plantera träd och på så sätt kan sprida kunskapen genom att visa för andra hur det går till och vilken nytta det ger.
  • Ge människor möjligheter att ha en köksträdgård med kompostering och vattenförsörjning, så att de kan odla frukt och grönsaker.
  • Stärka samarbetet mellan människor så att de har en grupp som utvecklar skogsjordbruket och som även har kontakt med lokala myndigheter för att dessa ska stötta dem.

Berättelse från projektet

Vorawut bor i en av byarna och han berättar om hur projektet har lärt honom att ta hand om området där han bor och skapat en medvetenhet om hur viktig miljön är. De har också lärt sig att göra detta tillsammans i byn. De har bland annat planterat träd och startat en kommitté som tar ansvar för deras gemensamma skog. De har satt upp regler så att alla vet vad som gäller och hur man får använda skogen. Han berättar vidare att de börjat odla grönsaker och föda upp grisar och fisk, vilket gör dem mer självförsörjande. Vorawut vill nu vara en förebild för andra i byn och se till att de också ska få kunskap om detta.

Hållbart skogsbruk bland minoritetsfolk - samtal

Insamlingsnummer 48242 · Ge för livet 68242

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Patrik
arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.