Byutveckling ger barn ny framtid

Paraguay är ett av de fattigaste länderna i Sydamerika och antalet fattiga uppgår till 26 % av befolkningen. Utbildningen i landet har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. Insatsen riktar sig till barnen under den tid de inte är i skolan. Projektet finns på åtta platser, där lokala församlingar arbetar för att stödja barnen och deras familjer. Församlingarna erbjuder barnen läxhjälp och fritidsaktiviteter. På så sätt kan de få hjälp med att läsa läxor och utvecklas i skolan och samtidigt få en möjlighet att leka och bara vara barn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Paraguay är ett land som drabbats oerhört hårt av de restriktioner som infördes under pandemin, bland annat bestämdes det tidigt att skolan skulle stängas för att inte riskera en ökad smittspridning. En annan anledning var den dåliga infrastrukturen i landet som inte skulle kunna erbjuda vård om många behövde sjukvård samtidigt. Att få en statlig skola att fungera med online lektioner är nästan omöjligt då tillgången till internet och datorer inte finns på landsbygden. För att möta behoven i samhället ställde projekten om och blev studiecentrum där barn kunde komma och skriva ut sina läxor och få stöd för sina studier. I slutet av 2020 kunde man konstatera att 400 barn fått stöd för sin utbildning och kunde klara skolan. Detta kommer att pågå hela 2021.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill utveckla verksamheten på fler platser så att fler lokala församlingar kan engagera sig i barnens situation i sitt område. Förutom den hjälp som erbjuds skulle vi vilja kunna erbjuda fler utbildningar till föräldrarna samt hälsovård för familjerna.

Ett stort behov som vi ser är tillgången till teknologi, speciellt datakunskap. Detta är nödvändigt för att kunna få ett arbete i framtiden och det skulle vara fint att barnen redan fick detta med sig från sin barndom. De flesta barn har aldrig fått möjligheten att använda en dator.

Eduardo läser idag till sjuksköterska

Eduardo levde på gatan när han kom i kontakt med ett av CCAB:s projekt. Han var då ca 7 år gammal. När han kom i kontakt med insatsen så var han väldigt ihärdig och deltog i alla aktiviteter. I projektet fick han lära sig att läsa och skriva på riktigt och framför allt fick han möjlighet att drömma om sin framtid. Han förstod att han skulle kunna förändra sina livsvillkor. Han läste hela grundskolan med goda betyg tack vare det stöd han fick. Han gick vidare till universitet där han fick ett stipendium från EFK ock läste till sjuksköterska. Han arbetar nu på ett sjukhus men försöker hjälpa barn på sin fritid genom att undervisa i förebyggande hälsovård och hygien.

Insamlingsnummer 49350 · Ge för livet 69350

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.