Församlingsgrundande i Encarnación

San Isidro är en stadsdel i staden Encarnación som byggdes upp för att flytta över människor från en annan del av staden som blivit översvämmat i samband med byggnationen av ett vattenkraftverk. Husen ser likadana ut och är mycket enkla och många människor lever med väldigt lite resurser. Familjen Korsgren flyttade till stadsdelen 2015 för att grunda en församling i samarbete med partnersamfundet CIBB. När Judith och barnen lämnade arbetet i december 2019 fanns en församling på plats med en färdig byggnad. Partnerkyrkan skickade då en pastorsfamilj att leda arbetet.

Familjen Jimenez kom till Encarnación i början av 2020 för att arbeta tillsammans med den församlingsledning som fanns. Landet drabbades av pandemin och från mars till oktober var det förbjudet att mötas på plats. Församlingen hade då gudstjänster online och genom olika whatsapp-grupper. Under den här tiden har det varit viktigt att utrusta församlingen som fortfarande är mycket ung genom kapacitetsutveckling av ledarskapet och utbildning av söndagsskollärare. Sedan restriktionerna lättades har de kunnat arbeta med en mansgrupp som samlas regelbundet och läser bibeln tillsammans och även med bibelstudier tillsammans med ungdomarna. Gudstjänster sker enligt myndigheternas restriktioner där man får nyttja 30 % av lokalen. I början av 2021 flyttade familjen Jimenez vidare och en rekrytering pågår just nu.

Behovet i församlingen just nu är att hitta ett pastorspar som permanent kan finnas på plats och utveckla arbetet. Just nu reser olika pastorer från samfundet varje helg för att predika, ge själavård och arbeta med lärjungaskap för de som är nya i tron. Leotir Pop som är samfundsledare är en av dessa och han samordnar arbetet så att inget ska saknas i den här tiden. Rekryteringen är igång och det finns några kandidater som håller på att prövas. Församlingen fortsätter också att bedriva ett socialt arbete som fått betyda mycket under den här tiden av pandemi. En utvärdering av detta arbete kommer att göras framöver då det nu riktas till tonårstjejer (se projekt 49336). Öppnas i nytt fönster.

Marcelo Jimenez som fungerat som pastor under pandemiåret vittnar om Guds omsorg i en svår tid. Många i församlingen med omnejd har haft svårt att arbeta under pandemin på grund av restriktionerna. Detta har lett till en stor utsatthet och hunger. Genom en gåva från EFK har man kunnat dela ut mat till människor och fått betyda mycket för det omkringliggande samhället. Att vara en relevant del av samhället är som att ge evangelium i ord och handling vilket har varit väldigt viktigt för församlingen.

Insamlingsnummer 49320

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.