En trygg plats för barn

Utanför staden Erdenet i centrala Mongoliet ligger ett litet samhälle med 4 000 invånare. I byn finns två militäranläggningar, en nedlagd fabrik och en skola. Här går vi i EFK in och ger stöd till organisationen Holistic Development and True Living (HDTL) som arbetar för att ge barnen här en trygg plats.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Husen i det lilla samhället består till största del av enkla byggnader eller mobila jurtor utan vatten eller toaletter inomhus. Vattenföroreningar och damm som orsakas av gruvindustrin drabbar invånarna i samhället hårt men eftersom arbetslösheten är hög och befolkningen består av 63 % barn och tonåringar är politikernas intresse för området väldigt lågt.

HDTL arbetar här sedan 2015. För ett antal år sedan öppnade man ett dagcenter dit barn kan komma för att få mat, leka och göra sina läxor. Barnen kommer från utsatta förhållanden i form av både missbruk och våld, och får på dagcentret uppmuntran, stöd till skolgång och möjlighet att lära sig goda vanor kring hygien och kost. Centret samarbetar även med lokala myndigheter och lärare för att skapa en långsiktig förändring för barnen. HDTL har även påbörjat kurser och aktiviteter för föräldrarna för att inkludera dem i arbetet och stödja dem i deras föräldraskap. Under året kommer HDTL utöka öppettiderna på centret och även inkludera fler barn och föräldrar i arbetet.

Insamlingsnummer 47850 · Ge för livet 67850

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Therese
arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.