Trädplantering ger bättre miljö och hälsa

Mongoliet är ett land som påverkas negativt av klimatförändringarna. Vattendrag torkar ut, oberäkneliga väderfenomen och ökenutbredningen ökar. En av anledningarna till att landet drabbas hårt är bristen på skog. Tidigare avverkades träd av ekonomiska skäl vilket har gjort att idag är endast 8 procent av landets yta täckt av skog (jmf. Sverige 69 %). När den globala temperaturen ökar, ökar även risken för torka och försämrad luft för människor. I Mongoliet arbetar EFK tillsammans med vår partnerorganisation FARM med att skapa oaser genom att borra brunnar och plantera träd samt medvetengöra människor och samhällen om klimatförändringar.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2021 planterades 2045 trädplantor och 93 personer (barn, föräldrar, lärare och myndighetspersoner) fick träning och ökad kunskap i skötsel av träd och hur klimatförändringar påverkar samhället. Planteringarna skedde vid en förskola och tre grundskolor. Barnen tillsammans med sina familjer har på så vis fått tillgång till bättre utomhusmiljö samtidigt som de lär sig att ta hand om träden och vikten av att förvalta jorden. Projektet har redan fått ringar på vattnet. Vid träningarna var även flera föräldrar med som lever på djurhållning. Med ökad förståelse för hur bristen på träd leder till ökenutbredning och jorderosion, valde flera av dem att börja plantera träd för att skydda gräsvallar och därmed minska risken för att sandstormar förstör djurens mat.

Vad vill vi göra mer?

Det mycket långsiktiga målet med projektet är att bidra till bättre luft, bindande av koldioxid och växthusgaser, samt minska jorderosion och ökenutbredande. Under 2021 antog Mongoliet mål för antalet träd som ska planteras i landet. FARM vill tillsammans med målgruppen för projektet vara med och öka påverkan mot myndigheterna så att de ska ta större ekonomiskt ansvar för utvecklingen av oaser. Projektet fortsätter under minst två år till så att fler skolor och sjukhus inkluderas i arbetet. Förhoppningen är att oaserna i projektet kan komma att utgöra exempel som efterföljs av privatpersoner, institutioner och andra viktiga samhällsbärande organisationer, och då bäras ekonomiskt av landets myndigheter.

En människa berättar

”Numera är sommaren kort, och hösten lång och torr. Vintrarna är längre och bistrare än vad jag kan minnas att de var när jag var barn.” Zula är 46 år gammal och lever på sina får och getter. Tidigare ägde familjen närmare 200 djur men efter den senaste vintern med snö och den påföljande torra sommaren (väderfenomenet kallas för Dzud) har familjen bara 70 djur kvar. När Zula var med och planterade träd vid sina barns skola fick han lära sig om hur träden kan motverka och lindra klimatförändringarna. Han planterar nu träd runt omkring där familjen bor både för att bidra till bättre luft och skydda marken från torka och ökenutbredning. På sikt bidrar även träden till försörjning.

Insamlingsnummer 47836 · Ge för livet 67836

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.