Mission i Djinghis Khans rike

Tsend-Ayush, mannen till höger på bilden, är en av de pionjärmissionärer som stöds genom projektet.

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till områden dit vi sällan kan gå. Genom ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet men också i länder som idag är stängda för mission. EFK:s partnerorganisation Mongolia Mission Centre (MMC) tränar och sänder pionjärarbetare och missionärer för tjänst bland onådda folk och folkgrupper runt om i Asien. Vi i EFK har varit med och stöttat MMC sedan starten 1998.

Vad har vi uppnått i projektet?

Efter många år av bön har människor trätt fram som vill vara med och plantera församlingar i provinsen Uvhs. En familj har förberetts och sänts ut för att bygga relationer och på sikt starta en församling. En annan missionär, som tidigare arbetat i A-landet, förbereder sig för en ny plantering i provinsen Bulgan. Trots utmaningar att hålla i gång kurser och träningar under året har lärjungaträning kunnat ske. Kursdeltagarna har gjort kortare missionsresor till olika platser i landet för att delta i evangelisation och uppmuntra landsbygdsförsamlingarna som finns på plats. Under hösten har även Maria och Magnus A funnits i Mongoliet och har, som en del i deras uppdrag, stöttat MMC gällande organisationsutveckling, planering och uppföljning.

Vad vill vi göra mer?

  • Fortsätta att stödja MMC:s nationella pionjärarbetare till att bli mer självförsörjande genom småföretagande. Detta kan i sin tur leda till att fler arbetare kan sändas.
  • Träna nya pionjärmissionärer både för plantering i Mongoliet och utanför i länder som officiellt inte tillåter missionärer.
  • Stödja MMC:s ledarskap i utveckling av strategi- och uppföljningsarbete. Magnus A reser ut för en kortare insats våren 2022.
  • Uppmuntra till ökat nätverkande inom och utanför Mongoliet för att stärka sändandet och möjliggöra för långsiktigt och hållbart sändande.

Pionjärkursen gav Otgonsuren förnyat mod och fler verktyg

I mars kunde MMC genomföra en pionjärskola. En av deltagarna, en kvinna som heter Otgonsuren, hade redan funnits med i församlingsplantering under en tid men kände sig missmodig och upplevde att arbetet var oerhört utmanade. Under kursen fick Otgonsuren undervisning om grunderna i församlingsplantering, Guds vision om församling och hans rike. Med förnyat mod och fler ”verktyg” reste hon tillbaka för att fortsätta arbetet bland Khotonfolket. Folkgruppen Khoton, eller Dungan som de också kallas, härstammar från Turkiet och lever på fem platser i världen. Det finns ca. 10 000 khotoner och de praktiserar framför allt islam.

Insamlingsnummer 47831

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.