Mission i Djinghis Khans rike

Tsend-Ayush, mannen till höger på bilden, är en av de pionjärmissionärer som stöds genom projektet. Läs mer om honom längre ner på sidan.

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till områden dit vi sällan kan gå. Genom ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet men också i länder som idag är stängda för mission. Mongolia Mission Centre (MMC) är en avknoppning av församlingen i Erdenet. Syftet med centret är att träna och utrusta församlingar och blivande missionärer för tjänst bland onådda folk och folkgrupper. EFK har varit med och stöttat MMC sedan starten 1998.

Vad har vi uppnått i projektet?

Mycket av MMCs arbete och församlingsplanterarnas arbete tvingades till omställning på grund av covid. Trots det har MMC kunnat genomföra en fördjupningskurs i bibelkunskap. Åtta studenter slutförde kursen och kunde berätta om hur deras tro och lärjungaskap växte och fördjupades under den här tiden. Under hösten lättade restriktionerna under en kort period vilket möjliggjorde en konsultation kring församlingsplantering. 65 ledare och pastorer från 33 församlingar kom samman för samtal och undervisning. Syftet var att diskutera hur församlingarna kan hantera pandemin men också uppmuntra till fortsatt församlingsplantering och internationell mission.

Vad vill vi göra mer?

  • Stödja MMCs nationella pionjärarbetare till att bli mer självförsörjande genom småföretagande. Detta kan i sin tur leda till att fler arbetare kan sändas.
  • Träna nya pionjärmissionärer både för plantering i Mongoliet och utanför i länder som officiellt inte tillåter missionärer.
  • Utveckla en mobilbibelskola för landsbygden. Mongoliet är ett stort land med en liten befolkning. På landsbygden lever människor ofta enkelt och utspritt, och där skulle en mobilbibelskola kunna vara ett sätt att stärka lokala kristna i mindre församlingar.

"Gud kallar människor"

Församlingsplanteraren Tsend-Ayush i Zavkhan berättar: År 2020 blev trots allt ett välsignat år för oss. Även om restriktioner inte tillät gudstjänster eller andra samlingar så har Guds arbete gått vidare – inte ens en pandemi kan stoppa Guds vilja att möta människor. Under flera år har jag bett om enhet mellan församlingar och kyrkor i provinsen vilket nu börjar ske. Det här gör att vi kan samarbeta och stötta varandra trots avstånd och ibland olika åsikter. Vi genomförde ett ledarseminarium tillsammans som blev uppmuntrande för ledare och församlingsplanterare som står ensamma. Vi har också kunnat dela budskapet om att Gud blev människa i Jesus Kristus. Runt jul besökte vi människorna i vår by, uppmuntrade och gav en gåva. Gud kallar människor.

Insamlingsnummer 47831

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.