Mission i Djinghis Khans rike

Otgonsure och Ougngere är nyinflyttade i sin ger i Mogod.

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till områden dit vi sällan kan gå. Genom ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet men också i länder som idag är stängda för mission. EFKs partnerorganisation Mongolia Mission Centre (MMC) tränar och sänder pionjärarbetare och missionärer för tjänst bland onådda folkgrupper runt om i Asien. Sedan starten 1998 har fler än 1000 personer har fått träning och stöd genom MMC.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under första halvåret 2022 har MMC kunnat genomföra en lärjungaskola för ett tiotal elever. Studier har kombinerats med praktik vilket både har stärkt individers tro och förberett människor för tjänst.

Ett gift par som deltog i skolan är nu på väg att flytta till Khovds, en av landets västra provinser, för att arbeta som församlingsplanterare. Anledningen till att de väljer Khovds är att det är strategiskt beläget i skärningen av fler ganska onådda provinser.

En ny församlingsplantering har startat i byn Mogod, i provinsen Bulgan. Det är två kvinnor som har flyttat dit för att arbeta. Redan efter bara ett par månader möts en grupp regelbundet för gudstjänst

Vad vill vi göra mer?

  • Fortsätta att stödja MMC:s nationella pionjärarbetare till att bli mer självförsörjande genom småföretagande. Detta kan i sin tur leda till att fler arbetare kan sändas.
  • Träna nya pionjärmissionärer både för plantering i Mongoliet och utanför i länder som officiellt inte tillåter missionärer.
  • Stödja MMC:s ledarskap i utveckling av strategi- och uppföljningsarbete.
  • Uppmuntra till ökat nätverkande inom och utanför Mongoliet för att stärka sändandet och möjliggöra för långsiktigt och hållbart sändande

Otgonsure och Ougngere har redan fått goda kontakter i Mogod

Otgonsure och Ougngere är nyinflyttade i sin ger i Mogod. Det var pastorerna från de närliggande byarna som byggde deras nya bostad. Kvinnorna har tillsammans lång erfarenhet av församlingsarbete, men det är första gången de ska arbeta tillsammans. Redan efter någon månad har de fått goda kontakter. Grannarna kommer förbi för en pratstund och den äldre kvinnan i byns sjukstuga frågar efter dem. I Mogod har det aldrig funnits en församling tidigare, men det bor ett par kristna i byn. En av dem är Gurle. Han är så tacksam över att kvinnorna har flyttat hit: ”Jag kom hit för fem år och bett Gud om en församling sedan dess. Nu kan vi äntligen fira gudstjänst här."

Insamlingsnummer 47831

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen