Mission i Djinghis Khans rike

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till områden dit vi sällan kan gå. Genom ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet men också i länder som Nordkorea, Afghanistan och Kina. Mongolia Mission Centre (MMC) är en avknoppning av församlingen i Erdenet. Syftet med centret är att träna och utrusta församlingar och blivande missionärer för tjänst bland onådda folk och folkgrupper. EFK har varit med och stöttat MMC sedan starten 1998.

Vad har vi uppnått i projektet?

MMC har sänt ut team för att stödja, undervisa och uppmuntra de nationella pionjärerna som har stödjs i projektet, men också andra pastorer på den mongoliska landsbygden som med små medel försöker nå människor med evangeliet. På vissa håll har flera planteringar skett så att man under 2019 och framåt kommer att börja satsa på nya områden i västra Mongoliet. Under 2018 fyllde MMC 20 år vilket uppmärksammades vid den årliga missionskonferensen där 45 församlingar och församlingsplanteringar var representerade. Sedan starten 1998 har över 1000 studenter har tagit del av lärjungaträning och missionsförberedande kurser på centret.   

Vad vill vi göra mer?

  • Sända fler missionärer till onådda folk. En ny familj har precis sänts ut till Centralasien för att arbeta med församlingsplantering bland en mongolisk minoritetsgrupp.
  • Starta nya församlingsplanteringar i västra Mongoliet.
  • Under 2018–2020 arbetar vi aktivt med att stödja MMC med organisationsutveckling för att deras arbete ska bli än mer hållbart och långsiktigt.
  • Utrusta en ny generation mongoler för mission.

Pionjärarbetaren Enkhbaatar: "Vi vet att vi är kallade att dela Kristi lidande såväl som Hans seger"

En av de nationella pionjärarbetarna, Enkhbaatar, som understöds i projektet berättar: Vi bor på landsbygden där vi planterar en församling. Vi får utstå att många talar nedsättande om oss kristna. Trots det är församlingen vid gott mod och fortsätter vittna frimodigt om Guds kärlek. Vi vet att vi är kallade att dela Kristi lidande såväl som Hans seger. Vi stöttar varandra och församlingen står enade i vårt vittnesbörd om Jesus. Under 2018 har vi mött en grupp människor regelbundet för att träna dem i lärjungaskap. Det bär frukt även om det ibland går långsamt.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47831
Insamlingsbehov: 196 000 kr

Insamlat: 118 200 kr Kvar att samla in: 77 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.