Samhällsutveckling med familjen i centrum

Chehri är en by med ca 18 500 invånare som ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. Här arbetar vi i EFK tillsammans med den indiska organisationen ASSI för att ge skolstöd till de barn som annars inte har möjlighet till utbildning. Det är ett fattigt område där familjerna kämpar för sin försörjning och där barnarbete och barnäktenskap är utbrett. Målet är att ge en hållbar förändring för hela familjen. Genom att jobba med hela samhället och ge kunskap om utbildning och dess möjligheter, föräldraträning, sjuk- och hälsovårdsupplysning samt yrkesträning har människor fått det bättre, utbildningsnivån har höjts och invånarna tar en aktiv del i samhället för att själva skapa förändring.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Under läsåret har de 426 eleverna haft skapande verksamhet, lekar och drama kring miljöfrågor.
  • Film och diskussion kring ”Stopp min kropp ”för att förhindra sexuell exploatering av barn
  • Startat sportklubb för tonåringar i kricket, badminton
  • 300 familjer som har barn i skolan och deltagit i fortbildningskurser sprider kunskap till andra familjer.
  • Under 2019 har 32 elever som gått ut år 9 sökt statliga stipendier och fortsatt sina studier.
  • 7627 föräldrar och andra vuxna samt lokala ledare har deltagit i fortbildning kring föräldraskap, flickors och pojkars lika värde, hälsofrågor och vikten av utbildning.

Vad vill vi göra mer?

Tack vare ett långsiktigt arbete och goda relationer med de lokala myndigheterna och byns invånare öppnas möjligheter att bemöta de sociala normer som gäller i samhället. Under året har man lyckats informera om och ha olika samlingar kring barnäktenskap, flickors rättigheter att utbilda sig och forma sin framtid. Genom allt fler positiva exempel på flickor och pojkar som studerat vidare och där familjer fått bättre försörjningsmöjligheter, arbetar ASSI vidare med sitt upplysningsarbete. Under 2020 kommer fler kvinnor att få yrkesutbildning i sömnad och hennamålning. Försöket med hjälplärare till de yngre barnen samt stöd till elever med särskilda behov kommer att fortsätta. Man planerar att starta ”smart-klasser” där eleverna ska få kunskap om IT-användning.

Leelawati startade ett eget sömnadsföretag - och är en inspiration för andra flickor i byn

Leelawati sitter vid symaskinen i sitt hem där hon syr kläder till både sin familj och till grannarna. Endast 19 år gammal har hon startat ett litet företag och tack vare inkomsten hon får både bidrar hon till familjens försörjning och kan fortsätta sina högre studier. Leelawati är ett bevis för att upplysningsarbetet om utbildningens betydelse gett resultat! Leelawati kommer från en traditionell familj som försörjer sig som bönder och planen var att hon skulle hjälpa till hemma och sedan gifta sig ungt. Familjen var ytterst motvilliga till att skicka henne till skolan. Idag är föräldrarna stolta över sin dotter och vad hon åstadkommit. Dessutom är hon en inspirationskälla för andra flickor i byn, förändring är möjlig!

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47350
Insamlingsbehov: 400 000 kr

Insamlat: 18 200 kr Kvar att samla in: 381 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.