Samhällsutveckling med familjen i centrum

Chehri ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. Det är ett fattigt område med låg utbildningsnivå men där ett medvetet upplysningsarbete om skolans betydelse för barnens och samhällets framtid har gett resultat. Här arbetar EFKs partnerorganisation ASSI med målet att ge en hållbar förändring för hela familjen. ASSI ger bland annat kunskap om utbildning samt föräldraträning och yrkesträning. I klassrummet är det trångt och lärare och elever trivs i sin skola. Rektor Sant Raj arbetar medvetet med att förbättra undervisningen och under året har skolan fått ett bibliotek och lärarna har fått fortbildning i metodik men också i hur man skapar ett tryggt klassrum för barnen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tack vare en långsiktig satsning på upplysningsarbete om skolans betydelse och möjligheter har man fått engagemang från samhället. Skolan ses som en naturlig mötesplats där aktuella frågor lyfts upp.

  • 682 barn från fattiga familjer har fått skolstöd med skolavgift, skoluniform, och böcker efter behov.
  • Gatuteater lockade 720 barn och 500 vuxna, där man upplyste om barnarbete och dess konsekvenser. Ett viktigt förebyggande arbete.
  • Mors dag firades genom att bjuda in alla mödrar till ett möte där en representant från kommunen upplyste om kvinnors rättigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under 2018 har fokus legat på att vidareutbilda lärarna och förbättra undervisningen och det kommer man att fortsätta med. Genom att skapa trygga klassrum och ge lärare redskap att bemöta barnen med respekt har man märkt hur barnen utvecklas och lär sig bättre. ASSI kommer också att arbeta mer målmedvetet med att identifiera och stärka barn med inlärningssvårigheter. Det finns också ett stort behov i byn att skapa försörjningsmöjligheter för familjerna i området. Därför vill ASSI utöka sin yrkesträning för män och kvinnor inom snickeri, el och sömnad och arbeta förebyggande för att barnen inte ska behöva lämna skolan i förtid för att arbeta eller tvingas in i barnäktenskap.

Rshidev fick uppleva att någon trodde på honom

Rshidev, 8 år, berättar stolt att pappa är chaufför. Ingen i familjen har haft råd med någon utbildning tidigare men när Rshidevs pappa fick höra om skolstödet tog han mod till sig och besökte skolan. Nu har Rshidev gått ett år i skolan och älskar att räkna matte, måla och skriva. Men i början var allt svårt. Det var först när Rshidev kände sig trygg i skolan som inlärningen kom igång. Tack vare tålmodiga lärare och hårt arbete har Rshidev utvecklats. Rshidev fick uppleva hur någon trodde på honom, och det var det som behövdes för att han skulle våga ta chansen.

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47350
Insamlingsbehov: 1 050 000 kr

Insamlat: 571 237 kr Kvar att samla in: 478 763 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.