Samhällsutveckling med familjen i centrum

Chehri är en by med ca 18 500 invånare som ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. Här arbetar vi i EFK tillsammans med den indiska organisationen ASSI för att ge skolstöd till de barn som annars inte har möjlighet till utbildning. Det är ett fattigt område där familjerna kämpar för sin försörjning och där barnarbete och barnäktenskap är utbrett. Målet är att ge en hållbar förändring för hela familjen. Genom att jobba med hela samhället och ge kunskap om utbildning och dess möjligheter, föräldraträning, sjuk- och hälsovårdsupplysning samt yrkesträning har människor fått det bättre, utbildningsnivån har höjts och invånarna tar en aktiv del i samhället för att själva skapa förändring. Under pandemin har byinvånarna fått extra stöd.

Vad har vi uppnått i projektet?

När pandemin slog till i mars 2020 agerade rektor Antraj och lärarna snabbt med information kring pandemin. Under året har lärarna fortsatt att göra hembesök och stötta barnens hemundervisning. Några av de återvändande migrantarbetarna har renoverat skolan för att få en inkomst. Man har också haft en kurs i svampodling där en av familjerna startat företag och även anställt flera från byn. Under hösten har man haft flera samlingar för flickor och deras mammor med information om pubertet och rätten till utbildning och hur flickorna behöver stöd både fysiskt och mentalt under den här tiden. Fortbildningen av lärare fortsätter och barnens resultat på skolan har förbättrats tack vare nytt förhållningsätt och nya metoder där barnen får vara kreativa. Skolbiblioteket fylls på med nya böcker och läsförmågan ökar.

Vad vill vi göra mer?

Tack vare långsiktigt arbete och goda relationer med de lokala myndigheterna och byns invånare öppnas möjligheter att bemöta de sociala normer som gäller i samhället. Under året har man lyckats hålla olika samlingar kring barnäktenskap, flickors rättigheter att utbilda sig och forma sin framtid. Genom allt fler positiva exempel på flickor och pojkar som studerat vidare och där familjer fått bättre försörjningsmöjligheter, arbetar ASSI vidare med sitt upplysningsarbete. Under 2021 kommer fler kvinnor att få yrkesutbildning i sömnad och hennamålning. Försöket med hjälplärare till de yngre barnen samt stöd till elever med särskilda behov kommer att fortsätta. Man planerar att starta ”smart-klasser” där eleverna ska få kunskap om IT-användning.

På skolan i Cherhi har Karishma äntligen fått en given plats

Karishma är en av de barn som tidigare gömts undan och inte fått möjligheten att gå i skola på grund av sitt funktionshinder. Men i skolan i Chehri har Karishma fått en given plats. Karishmas mamma dog vid födseln och när hon gradvis försämrades och hörseln och talet påverkades stod hennes släktingar utan pengar och möjligheter att söka hjälp. Tack vare skolan kunde Karishma få stöd att genomgå undersökningar som ger henne rätt att söka bidrag och stöd från staten till hjälpmedel och vård. Men, som analfabet och utan kunskap om sina rättigheter hade Karishma aldrig fått den möjligheten. Allas rätt till skolgång är värd att kämpa för!

Insamlingsnummer 47350 · Ge för livet 67350

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

${contact.email}

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.