Multiplicerande församlingar

EFKs partner i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och att på flera olika sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer vår partner hela tiden i kontakt med nya människor i nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började man starta lärocentrum, så kallade Community Learning Centers (CLC), som fungerar som en plattform för att nå nya människor och få dem att uppleva Guds kärlek. Via dessa center erbjuder man bland annat yrkesutbildningar, rådgivning samt hjälp att lära sig läsa och skriva. På detta sätt förmedlar man hela evangeliet till hela människan.

Vad har vi uppnått i projektet?

Som så många andra fick vår partnerorganisation i Indien ställa om sin verksamhet under 2020. Konferenser och mötesplatser fick göras digitalt. Organisationen skriver att arbetet mötte stora utmaningar under 2020 men de tackar Gud för att han visat oss en väg, gett mod och vishet att klara dessa utmaningar. De lyckades inte bara hjälpa människor med mat och vatten utan också att dela de goda nyheterna om Jesus. De lokala ledarna har tagit initiativ, många huskyrkor har startats och tusentals människor har tagit emot Jesus trots de stora nedstängningar som varit i landet. Vid en första anblick var coronapandemin ett hinder, som ett stort berg, som hindrade ledare att genomföra aktiviteter och möten, men under året har pandemin istället kommit att bli en milstolpe för Guds rike.

Vad vill vi göra mer?

Vår partner fortsätter att arbeta för att nå målet med att nå 100 miljoner människor med evangeliet fram till 2025. Strategin är att fortsätta att träna lärjungar som i sin tur kan träna andra lärjungar. På så sätt blir det en multiplicerande effekt vilket gör att man kan nå många på kort tid. För att det ska bli hållbart i längden tränar man även lokala ledare som kan ge stöd och finnas till för de som kommer till tro. Under 2021 önskar man att få träna 20 000 nya ledare och plantera minst 5 000 nya husförsamlingar.

Nagendra fick uppleva kärleken från Gud

Nagendra Manjhi brukade förse vänner och bybor med egengjort vin och sprit. Han drack en hel del själv också vilket gjorde livet svårt för hans fru och fem barn. Nagendra hörde talas om Jesus genom två av vår partnerorganisations ledare och genom dem fick han uppleva kärleken från Gud. Nagendra blev helt tagen och fann frid och mening med sitt liv. Han förändrade sitt liv och slutade dricka och tillverka sprit. Många av hans vänner och kunder blev arga på honom och protesterade och hotade att göra honom illa om han inte fortsatte med sin tillverkning. Nagendra säger att det spelade ingen roll för den frid han funnit hos Jesus är mycket mer värd än det liv han hade tidigare.

Insamlingsnummer 47331

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.