Multiplicerande församlingar

EFKs partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och att på många andra sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina pionjärarbetare kommer ASSI hela tiden i kontakt med nya människor i nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började ASSI att starta lärocentrum, så kallade Community Learning Centers (CLC), som fungerar som en plattform för att nå nya människor. Där erbjuder man bland annat yrkesutbildningar, rådgivning samt hjälp att lära sig läsa och skriva. På så sätt förmedlar man hela evangeliet till hela människan.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2019 har ASSI redan mött och delat evangelium med nästan 24 000 människor. På bilden ser vi ASSIs team i Kolkata där man arbetar väldigt medvetet med att nå ungdomar och möta deras behov. Bland annat besöker man stadens universitet för att där bygga relationer och dela evangeliet. Under 2019 har ASSI hittills delat evangeliet med nästan 600 ungdomar i de olika städer där man arbetar. Med dem har man också haft ett 40-tal träningar för att ungdomarna själva ska kunna leda andra människor till tro och börja samlas mötas som huskyrkor. Här ser man tydligt hur rörelsen fungerar genom att man tränar lärjungar som i sin tur tränar andra lärjungar. Det blir en multiplicerande effekt som inte går att stoppa.

Vad vill vi göra mer?

ASSI fortsätter att fokusera på den yngre generationen och de behov som finns bland dem. För unga handlar mycket om utbildning och ASSI erbjuder hjälp att fullfölja redan påbörjade studier och håller även själva enklare utbildningar inom data, kommunikation och att starta företag. På olika sätt vill man hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden för att kunna försörja sig själv eller sin familj. Man kommer också att öka insatserna bland en onådd grupp i landet, och det finns en specifik träning för de ledare som vill fokusera på just den här målgruppen. För ASSI är det en stor utmaning med det ökade förtryck som finns mot kristna i Indien. De behöver förbön och stöd för att kunna hantera detta på ett klokt sätt. Be att Gud ska kunna fortsätta använda ASSI mitt i dessa utmaningar

Sreyaa: "Nu vet jag att min identitet är i Kristus"

Sreyaa Dey Roy kommer från en hinduisk bakgrund och hon går i klass 11 och drömmer om att arbeta inom hotellbranschen. Hennes pappa lämnade familjen när hon var liten och familjen levde väldigt utsatta. Sreyaa gick in i en depression och hon hade svårt att lita på män. Genom ASSI fick hon möjlighet att prata om sina upplevelser och långsamt började hon öppna upp sig. Under ett 3 dagars tonårsläger i Kolkata började Gud tala till henne och under en kvällsbön gav hon sitt liv till Jesus. "Nu vet jag vem jag är", säger hon. "Min identitet är i Kristus och jag är Guds barn." För sina fickpengar köpte hon en bibel som hon läser varje dag.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47331
Insamlingsbehov: 345 000 kr

Insamlat: 198 600 kr Kvar att samla in: 146 400 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.