Multiplicerande församlingar

EFKs partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och att på flera olika sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer ASSI hela tiden i kontakt med nya människor i nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började man starta lärocentrum, så kallade Community Learning Centers (CLC), som fungerar som en plattform för att nå nya människor och få dem att uppleva Guds kärlek. Via dessa center erbjuder man bland annat yrkesutbildningar, rådgivning samt hjälp att lära sig läsa och skriva. På detta sätt förmedlar man hela evangeliet till hela människan.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2019 har ASSI stadigt fortsatt att nå människor med evangelium. Målet att nå 100 miljoner människor är man på god väg att nå och det är till och med så att man tror sig kunna nå målet redan 2025. Genom ökat samarbete med andra kyrkor och församlingar ser man en ökad multiplicering av antalet lärjungar. En stor betydelse har deras helhetssyn på evangeliet som förmedlas genom deras CLC. Under året har man även fortsatt att fokusera på att nå den unga generationen på olika sätt. I Delhi och Kalkutta växer arbetet med ungdomar genom så kallade KIIT: "Knowledge Institute of Information Technology". Här lär man ut kunskaper inom IT och data vilket är enormt populärt och för många en väg in i yrkeslivet.

Vad vill vi göra mer?

EFK vill fortsätta att stötta ASSIs lokala ledare. Det lokala ledarskapet är enormt viktigt i en rörelse som växer snabbt och ibland nästan okontrollerat. Det är avgörande att både ledarskap och lärjungaskap får fördjupas för att de lokala församlingarna ska hålla i längden. Genom träning vill ASSI se församlingar som är självutbredande, självstyrande och självförsörjande planteras och multipliceras.

Allt detta sker i en allt mer fientlig miljö där minoriteter som kristna utsätts allt mer för förtryck och förföljelse. Var därför med och be om beskydd för ASSIs arbetare och att de fortsatt vågar vara frimodiga i sina vittnesbörd trots den rådande situationen.

Srema blev frisk från sin cancer

På bilden ser vi Seema tillsammans med delar av sin familj. För 6 månader sedan upptäckte hon cancer i sin kropp. Efter många och dyra besök på olika sjukhus tog hennes pengar slut. Ingen behandling verkade hjälpa och hon väntade bara på att dö. Hennes vän Savita delade då evangeliet om Jesus med henne och sa att hennes kyrka kunde be för henne. Efter att ha varit med i kyrkan fem söndagar och fått förbön var hon helt frisk från cancern. Hon blev chockad men glad och hennes vän berättade att Gud är den som helar och upprättar. Då bestämde hon sig för att bli en kristen och följa Jesus. Nu delar hon sitt vittnesbörd med sina vänner och grannar och tre till har valt att tro på Jesus.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47331
Insamlingsbehov: 345 000 kr

Insamlat: 198 400 kr Kvar att samla in: 146 600 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.