Multiplicerande församlingar

EKSs partner ASSI i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och på många andra sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer ASSI hela tiden i kontakt med nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började ASSI att starta lärocentrum, så kallade Community Learning Centers (CLC), som fungerar som en plattform för att nå nya människor och få dem att uppleva Guds kärlek. Via dessa center erbjuder man bland annat yrkesutbildningar, rådgivning samt hjälp att lära sig läsa och skriva. På så sätt förmedlar man en helhetssyn på evangeliet. 

Vad har vi uppnått i projektet?

Trots ökat förtryck av minoritetsgrupper i Indien, däribland kristna, har ASSIs arbete kunnat fortsätta under 2018. Strategin om att träna lärjungar som i sin tur tränar lärjungar ger en multiplicerande effekt, vilken är väldigt svår att stoppa. Även om flera ledare fått lida under förtryck och förföljelse fortsätter ändå evangeliet att spridas. Under året har församlingsplantering bland ungdomar i storstäder som Kolkata och New Delhi ökat. Tusentals ungdomar har nåtts av evangeliet genom sina vänner och andra studenter. Under året har ASSI fått träna över 20 000 ledare i en helhetssyn på mission och evangelium.

Vad vill vi göra mer?

Eftersom fler och fler kvinnor kommer till tro genom ASSI vill man utrusta fler kvinnliga ledare. Det gäller även ungdomsledare eftersom antalet husförsamlingar med ungdomar växer fort. När det gäller ledarträning kommer man att försöka skräddarsy träning för kvinnor och ungdomsledare för att på bästa sätt möta alla dem som kommer till tro.   För ASSI är det en stor utmaning med det ökade förtryck som finns mot kristna i Indien. De behöver förbön och stöd för att kunna hantera detta på ett klokt sätt. Be för dem att Gud ska kunna fortsätta använda ASSI mitt i dessa utmaningar.

Mr Rambriksh mötte Gud och blev fri från smärta

För ett tag sedan fick mr Rambriksh plötsligt väldigt ont i sin vänstra hand och en böld började växa. Han sprang genast till den lokala läkaren som sa att han måste operera omedelbart. Det hade han inga pengar till och fick gå hem utan hjälp. Då kom han ihåg att de kristna brukade be för sjuka så han gick till husförsamlingen i byn. Där mötte han församlingsledaren som lyssnade till hans berättelse. De bad tillsammans och mr Rambriksh bekände sina synder. Smärtan försvann och bölden började sjunka undan. Nu är han väldigt tacksam till Gud och går till kyrkan regelbundet.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47331
Insamlingsbehov: 292 000 kr

Insamlat: 236 900 kr Kvar att samla in: 55 100 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.