Multiplicerande församlingar

EFKs partner i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De fokuserar på att nå flera olika folkgrupper i norra Indien och arbetar med träning av lärjungar och ledare och att på flera olika sätt utrusta den lokala församlingsrörelsen. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer vår partner hela tiden i kontakt med nya människor i nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började man starta lärocentrum, så kallade Community Learning Centers (CLC), som fungerar som en plattform för att nå nya människor och få dem att uppleva Guds kärlek. Här förmedlar man hela evangeliet till hela människan genom att bland annat erbjuda yrkesutbildningar, rådgivning och hjälp att lära sig läsa och skriva.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom åren har bönen gått som en röd tråd genom vår partners arbete. Oavsett vad som ska göras, om man ska nå ett nytt område, starta ett community learning center eller planera för en informationskampanj så börjar allt i bön. Varje månad samlas man till bön och fasta för de olika språkgrupperna som man arbetar med och ledarna ber tillsammans online nästan varje dag. Mängder av vittnesbörd finns där bönen har öppnat upp nya möjligheter: ofruktsamma kvinnor har blivit gravida, lama har börjat gå, och besatta människor proklamerar nu kraften hos Jesus. Även mark som sedan länge inte gett någon skörd har nu börjat gro. Allt detta gör att Guds rike blir synligt och människor vill lära känna den levande Guden. Bönen är verkligen grunden för arbetet och all ära går till Jesus.

Vad vill vi göra mer?

Vår partner fortsätter att ha bra relationer till lokala myndigheter och andra organisationer i samma område. Under det senaste halvåret har man haft besök på huvudkontoret i Gorakhpur 15 olika representanter från olika delar av myndigheterna. Man har även tagit emot fem olika representanter från internationella organisationer som vill se och lära av deras erfarenheter. Man har även goda relationer med läkemedelsbolag, flygbolag, banker och olika skolor. Vår partner har ett stort förtroende i samhället och det är ett resultat av allt arbete man gör för de mest utsatta i samhället. Detta vill man såklart fortsätta med och de goda relationerna är ju också en möjlighet att nå in med evangeliet till myndigheter och olika samhällsaktörer.

Nagendra fick uppleva kärleken från Gud

Vår partner arbetar med multiplicering av lärjungar. Chandni från Bihar är ett gott exempel på det. Efter att hon blivit kristen och gått en ledarträning startade hon en huskyrka där ett 20-tal människor möttes till gudstjänst och bön. Utifrån den gemenskapen tränade hon tre nya ledare som i sin tur startade tre huskyrkor på andra platser. De samlar nu runt 75 personer till bön och lovsång. Chandni arbetar som privatlärare och tar hjälp av Bibelns berättelser när hon undervisar barnen. Hon delar frimodigt med sig av sin tro till andra och får ofta se hur Guds rike växer där hon finns med. Vi ber för Chandni att Gud ska bevara hennes frimodighet och beskydda henne.

Insamlingsnummer 47331

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.