Korttidsboende för järnvägsbarn

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner ASSI driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Man erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • 181 barn bor på korttidsboenden där de får omsorg och skolgång medan man söker efter vårdnadshavare eller fosterföräldrar.
  • 61 barn har återförenats med sina föräldrar genom samarbete med myndigheter.
  • I center i slumområden bredvid järnvägen kommer 553 barn och ungdomar regelbundet för förskoleverksamhet, grundläggande skolgång, fritidsaktiviteter och tjejgrupper.
  • 1200 barn har varit på läger med sportaktiviteter, sång, dans, skapande verksamhet samt livskunskap.
  • Ca 10 000 lärare, föräldrar och andra vuxna har fått utbildning i barnrättsfrågor genom workshops, kampanjer

Vad vill vi göra mer?

Glädjande ser vi hur ASSIs målmedvetna upplysningsarbete om barns rättigheter börjar ge resultat. Flera grupper i samhället ser nu barnen som sitt ansvar och vill agera, inte bara känna medkänsla eller avsky för gatubarnen. Kyrkorna arbetar nu mer målmedvetet för att stärka barnens position i samhället. Under året har skolorna tagit in barn från slummen, vilket inte var tänkbart förut. ASSI har ett samarbete med socialen och polisen vilket har gett resultat vid omhändertagande och återförening av barn. Men attitydförändring tar tid och strukturer och normer sitter djupt så upplysningsarbetet och det förebyggande arbetet fortsätter! Det är särskilt viktigt att stärka familjerna så att de kan ge den trygghet och den omsorg barnen behöver och vi vill stötta barnens möjlighet till utbildning.

Resmi har slutat tigga och älskar skolan

Resmi är en 12-årig tjej som bor i slummen tillsammans med sina föräldrar. Familjen är analfabeter och försörjer sig på tiggeri. Ända sedan Resmi var liten har hon tiggt på gatorna och av extrapengarna köpte hon lim som hon sniffade. Men i augusti 2019 mötte Resmi en lärare som arbetar på ASSI.s center i slummen och de fick bra kontakt. Resmi blev nyfiken och började komma till centret och efter samtal med föräldrarna fick hon börja lära sig läsa och skriva. Resmi älskar skolan och inlärningen har gått snabbt. I vår börjar hon på den kommunala skolan som den första i sin familj. Det är en stolt Resmi jag möter, med siktet inställt på framtiden. Hon ska bli lärare!

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att man blir Barnhjälpen-fadder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47337
Insamlingsbehov: 818 000 kr

Insamlat: 136 295,60 kr Kvar att samla in: 681 704,40 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.