Korttidsboende för järnvägsbarn

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner ASSI driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Man erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Under pandemin har barnen blivit extra utsatta och har fått extra stöd.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under nedstängningen har utbildningscentren i slummen varit stängda och det har varit svårt att bedriva dagliga aktiviteter och stora informationskampanjer. Många har förlorat sin dagliga inkomst och barnen har drabbats hårdast av krisen där våldet i familjerna ökat. Därför har våra medarbetare delat ut matpaket till de värst drabbade, stöttat arbetsinsatser samt erbjudit samtalshjälp online för utsatta familjer. 1 535 ungdomar har deltagit i ledarträning och också hjälpt till med det förebyggande arbetet. Man har också jobbat aktivt med påverkansarbete gentemot myndigheter för att undvika våld och övergrepp. De 116 barnen på korttidsboenden är friska och har all den omsorg de behöver. De har också fått stöd att klara studierna när skolorna varit stängda. Flera av barnen har återförenats med sina föräldrar eller fått nya fosterhem.

Vad vill vi göra mer?

Glädjande ser vi hur ASSI:s målmedvetna upplysningsarbete om barns rättigheter börjar ge resultat. ASSI fortsätter utbilda volontärer och skolpersonal i Barns rättigheter och föräldrakunskap som sedan förs vidare i skolor och sociala verksamhet. Under året har ASSI certifierats att arbeta med Mission Shakti som är en kampanj för att motverka och förebygga våld mot kvinnor och barn. Detta arbete kommer att utvecklas med många aktiviteter under 2021. ASSI har ett samarbete med socialen och polisen vilket har gett resultat vid omhändertagande och återförening av barn. Men attitydförändring tar tid och strukturer sitter djupt så upplysningsarbetet och det förebyggande arbetet fortsätter! Det är särskilt viktigt att stärka familjerna så att de kan ge den trygghet och omsorg barnen behöver och vi vill stötta barnens möjlighet till utbildning. Detta arbete fortsätter så snart samhället öppnar upp igen.

Prakhar har fått ett hem!

Prakhar var bara två år när han hittades ensam på järnvägsstationen i Varanasi. Han fick komma till korttidsboendet medan man letade efter hans föräldrar. Här har han vuxit upp, gått i skolan, lekt och busat och utvecklats till en harmonisk kille som har en speciell gåva att uttrycka sig i bild. Prakhar som nu är elva år, har varit som en storebror för barnen på boendet, men det har inte varit lätt att se sina ”syskon” lämna en efter en och stå ensam kvar. Varje gång jag besökt Varanasi har Prakhar funnits där, men inte nästa gång jag kommer och det gör mig varm om hjärtat! För Prakhar har fått ett hem, med adoptivföräldrar som valde honom för hans skull! Där han får fortsätta gå i skola, utveckla sin artistiska förmåga och där två föräldrar bryr sig bara om honom, ger honom kramen han längtat efter och som finns vid hans sida under dagar och år som kommer.

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47337 · Ge för livet 67337

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!





${contact.email}

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.