Korttidsboende för järnvägsbarn

Vid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Här bor också barn som rymt hemifrån, hamnat här genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner ASSI driver, medan man försöker hitta deras familjer. Men flertalet lever i slumområden intill järnvägen och därför sker mycket av arbetet i förebyggande syfte. Vi erbjuder undervisning och ger stöd och hjälp till förändring genom att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. ASSI vänder sig också till föräldrar och andra i lokalsamhället med upplysningskampanjer

Vad har vi uppnått i projektet?

  • 22 barn har återförenats med föräldrar eller fått andra hem
  • 408 barn i slumområden har fått grundläggande skolundervisning, 40 % av dem går nu i kommunala skolan.
  • 60 barn från slumområdena har deltagit regelbundet i sport- och musikaktiviteter.
  • Lägerverksamhet för 650 barn där de fått möjlighet till lek- och skapandeverksamhet men också undervisning om sina rättigheter att inte utsättas för våld eller barnarbete.
  • Seminarier i skolor, informationskampanjer och olika riktade samlingar har nått över 9000 människor som lärt sig mer om barns behov, omsorg och vuxenvärldens ansvar.

Vad vill vi göra mer?

Glädjande börjar vi se hur ASSIs målmedvetna upplysningsarbete om barns rättigheter börjar ge resultat. Flera grupper i samhället ser barnen som sitt ansvar och vill agera, inte bara känna medkänsla eller avsky för gatubarnen. Under året har skolorna tagit in barn från slummen, vilket inte var tänkbart förut. ASSI har ett samarbete med socialen och polisen vilket har gett resultat vid omhändertagande och återförening av barn. Men attitydförändring tar tid och strukturer och normer sitter djupt så upplysningsarbetet fortsätter! Samtidigt blir det allt viktigare att arbeta förebyggande och vi kommer att satsa mer på att stärka familjerna så att de kan ge den trygghet och den omsorg barnen behöver.  

Eshu: "Det viktigaste var att någon trodde på mig"

”Innan jag kom med i fotbollsträningen som ASSI ordnade drev jag bara omkring och skolkade ofta från skolan. Livet kändes meningslöst och jag hade ingen framtid här i slummen.” Eshu Kumar berättar sin historia om hur han upptäckte glädjen med fotboll och fick chansen att förändra inriktningen på sitt liv. Men det är inte talangen som nu tagit honom till högsta divisionen och ett kontrakt med en känd klubb i Bihar, berättar han med eftertryck. ”Det var att någon trodde på mig, gav mig möjligheten att utvecklas men också var tydlig med regler och ställde krav. Då kände jag att jag ville kämpa för att visa att jag kunde lyckas.”

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att man blir Barnhjälpen-fadder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47337
Insamlingsbehov: 400 000 kr

Insamlat: 161 545,40 kr Kvar att samla in: 238 454,60 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.