Korttidsboende för järnvägsbarn

Vid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Här bor också barn som rymt hemifrån, hamnat här genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner ASSI driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet är dock förebyggande, genom undervisning och stöd, bland annat genom att ge barnen en meningsfull fritid. ASSI har också upplysningskampanjer i samhället för att engagera föräldrar, lärare och makthavare att ta ansvar och ge barnen skydd och omsorg.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • 78 barn som räddats från järnvägen återförenades med sina föräldrar under förra året.
  • Sport- och aktivitetscenter för ungdomar har startats i slumområden i Varanasi, Patna och Calcutta. Där spelar barnen fotboll, dansar och man har startat 7 musikgrupper.
  • 6342 personer som lever invid järnvägen och i slumområden deltog i informationskampanjer kring hygien och hälsa samt skolans betydelse.
  • Påverkansarbete gentemot 1350 politiker och andra makthavare om barns situation och samhällets ansvar.

Vad vill vi göra mer?

ASSI har under 2018 arbetat medvetet med att upplysa och utmana lokalpolitiker och ansvariga i samhället om deras roll och ansvar i att förebygga och skydda barn som kommer från fattiga förhållanden, så att de inte exploateras och utnyttjas. Dessa kampanjer och diskussioner har lett till att ASSI inlett ett större samarbete med de lokala myndigheterna kring sociala frågor. ASSI har uppmärksammats i medierna och det har skapat en nyfikenhet och ett engagemang kring det förebyggande arbetet med barn och deras familjer. Nu finns en önskan är att vidareutbilda personalen som arbetar i barnrättsfrågor och metodik.

Golu är ivrig att lära

Golu är 6 år och bor på järnvägsstationen i Varanasi. Hans föräldrar växte upp där och gifte sig på stationen som sedan varit Golus hem. Familjen försörjer sig genom att tigga och samla lump som de säljer. Golu fick tidigt lära sig att hjälpa till men när han tiggde utanför polisstationen togs han omhand av de sociala myndigheterna och kom till ASSIs korttidsboende. Det tog sex dagar innan man hittade Golus föräldrar och under den tiden fick han möjlighet att gå till aktivitetscentret som ASSI driver. Efter samtal med familjen går nu Golu dit för att lära sig läsa och skriva och vara med på aktiviteter. Golu är ivrig att lära och planen är att han ska skrivas in i den vanliga skolan så snabbt som möjligt. Hela familjen har fått ett hopp om att förändring är möjlig och jag tackar Gud!

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att man blir Barnhjälpen-fadder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47337
Insamlingsbehov: 290 000 kr

Insamlat: 267 947 kr Kvar att samla in: 22 053 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.