Barn i utanförskap får värdighet och hopp

Majoriteten av barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika lever i fattigdom. Krig och konflikt har skapat en stor våg av flyktingar som lever marginalisade och utsatta i omkringliggande länder. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en starkt marginaliserad grupp. Fortfarande råder mycket okunskap och skam och skuldkänslor hos familjerna. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med våra partners skapa positiv förändring för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning, genom ett regionalt program med insatser i Egypten, Tunisien, Sudan, Libanon och Jordanien.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi arbetar med att ge barnen verktyg att göra sin röst hörd, mot diskriminering och för barns rätt till skolgång. En stor del av insatserna sker genom påverkansarbete och vi arbetar med hela familjen för att förbättra livsvillkoren för barn och unga. Vi vill vara med och utveckla våra partnerorganisationers arbete för barns rätt till en trygg uppväxtmiljö, mångsidig utveckling samt särskilt skydd. Vi arbetar också med att inkludera unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer på flera områden, såsom familj, skola och arbete samt med att stärka deras rätt att fatta egna beslut i vardagen. De tränar i sin tur andra.

Arbetet sker genom seminarier, erfarenhetsutbyte och träningstillfällen i regionen, men också genom lokala nätverksträffar. Våra partners har så klart påverkats av pandemin men har inte stannat av utan utvecklats och anpassats till det aktuella läget i regionen idag.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stärka barn och ungas rättigheter i regionen och nätverken av familjer och unga med intellektuell funktionsnedsättning genom att träna fler. På så sätt får de en starkare röst i samhället, med syfte att få myndigheter och institutioner att uppfylla sitt ansvar att skapa ett inkluderande samhälle. Vi vill stärka arbetet av jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering, Genom insatserna som vi i EFK stödjer vill vi försöka uppnå barnkonventionens kärna, det vill säga fokus på barnets bästa, förbud mot diskriminering och likvärdiga villkor, rätt till liv, överlevnad och utveckling samt åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Attityder förändras

En fyraårig flicka med ryggmärgsbråck som inte kan gå får stöd i ett center för barn med funktionsvariationer. Hennes familj hade inte mycket hopp om att hon skulle utvecklas och lära sig saker som andra barn. Men efter en tid med stöd från centret så märkte de en positiv utveckling hos deras dotter både socialt och akademiskt. Men flickans pappa hade inget fast arbete och familjen behövde flytta för ett säsongsarbete som pappan hade fått. Pappan trodde inte att det skulle göra så stor skillnad för dottern att inte få stöd från centret en tid men flickan blev så nedslagen och ledsen av tanken. Då ändrade pappan sig och insåg vikten av stödet för sin dotter och tillät delar av familjen att fortsatt vara hemma så att dottern kunde få det stöd hon behövde.

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43541 · Ge för livet 63541 · Barnhjälpen 53541

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen