Pionjärarbetare förmedlar Guds ord

Zarko, Neira och Dejan i Serbien

Zarko, Neira och Dejan i Serbien.

Europa sägs vara den enda världsdelen där den inhemska kyrkan inte växer och går framåt. I Mellanöstern och norra Afrika, där den övervägande majoriteten är muslimer, finns bristande religionsfrihet och förföljelse. Trots
detta kommer människor till tro genom drömmar, visioner och personliga möten och de lokala församlingarna har ett gemensamt - en stor glöd och iver att budskapet om Jesus Kristus ska nå ut. Vi i EFK fokuserar nu genom detta
projekt på att ge stöd till församlingsplanterare i Serbien och Egypten.

Vad har vi uppnått i projektet?

De senaste fem åren har vi stöttat ett församlingsplanteringsarbete i Smederevo och Kovin. Arbetet leds av Zarko och Nina och drivs i partnerskap med Baptistförsamlingen i Belgrad. Så småningom
kommer det lämnas över till Dejan och Neira, ett ungt par från Makedonien. I Egypten gör Think & Do tusentals hembesök varje år för att presentera evangeliet. De startar även hundratals grupper
och små församlingar. Samtidigt stärks det lokala samhället genom det stöd i baskunskap kring ekonomi, hushåll, utbildning osv. som Think & Do tillhandahåller i samband med dessa insatser.

Vad vill vi göra mer?

Vi har överlåtit oss till att stötta församlingsplanteringen i Smederovo i ytterligare fem år. Därefter får vi tillsammans med församlingen och ansvariga i Baptistförsamlingen utvärdera. Egypten har en mycket snabbt växande befolkning och behovet av nya evangelister inom projektet är ständigt aktuellt. Målet är att stärka kyrkan i Upper Egypt så att den kan stå på egna ben, växa och frodas.

Josip i Egypten fann glädje och frid i Gud

Josip, 38 år, kommer från en by i södra Egypten berättar hur han varit väldigt deprimerad under en längre tid. Han har inga barn vilket kan vara en stor sorg i ett samhälle där det är viktigt med familjen. Några av byarbetarna kom på upprepade besök och de samtalade och bad med Josip vid flera tillfällen. Efter detta och att han började läsa Bibeln så fick han upp ögonen för att Gud älskar honom och har goda tankar om hans liv. Nu har han funnit glädje och frid och citerar versen som säger: för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Den har han lärt sig utantill.

Insamlingsnummer 43520

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.