Pionjärarbetare förmedlar Guds ord

Europa sägs vara den enda världsdelen där den inhemska kyrkan inte växer och går framåt. I Mellanöstern och norra Afrika, där den övervägande majoriteten är muslimer, finns bristande religionsfrihet och förföljelse. Trots detta kommer människor till tro genom drömmar, visioner och personliga möten och de lokala församlingarna har ett gemensamt - en stor glöd och iver att budskapet om Jesus Kristus ska nå ut. Vi i EFK fokuserar nu genom detta projekt på att ge stöd till inhemska församlingsplanterare i Serbien och Egypten.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har avslutat ett åttaårigt projekt i södra Serbien och har flyttat stödet till ett nytt arbete i Smederevo någon timma utanför Belgrad. Arbetet leds av Zarko och Nina och drivs i partnerskap med Baptistförsamlingen i Belgrad som vi har samarbetat med länge. I Egypten gör vår lokala partnerorganisation tusentals hembesök varje år för att presentera evangeliet och de startar även hundratals grupper och små församlingar. De gör också i samband med detta stora sociala insatser i fattiga områden. Under året som gått har naturligtvis arbetet påverkats av pandemin och det har varit svårare än normalt att genomföra arbetet. Vårt stöd räcker till flera församlingsgrundare i Egypten där de flesta arbetar i fattiga byar i södra delen av landet. Vi avslutar nu stödet som har gått till en nationell församlingsgrundare i Turkiet och till ett arbete bland somalier

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK är glada över att få finnas med i samarbeten med lokala kyrkor och församlingsrörelser. Vi vill se nya församlingar planteras och i största möjligaste mån göra detta tillsammans med lokala troende. Vi vill inte att arbetena vi stöder ska bli beroende av oss och av stöd utifrån, så vi har en avvecklingsplan för att kunna gå vidare och stödja nya initiativ. Normalt satsar vi och gör ett avtal på 5 år, men ibland förlänger vi tiden för stödet så att arbetet kan bli hållbart.

Vi vill fortsätta att stötta nya församlingsplanteringar och kommer tillsammans med våra partners att försöka hitta nya vägar för att nå de som är minst nådda.

Josip i Egypten fann glädje och frid i Gud

Josip, 38 år, kommer från en by i södra Egypten berättar hur han varit väldigt deprimerad under en längre tid. Han har inga barn vilket kan vara en stor sorg i ett samhälle där det är viktigt med familjen. Några av byarbetarna kom på upprepade besök och de samtalade och bad med Josip vid flera tillfällen. Efter detta och att han började läsa Bibeln så fick han upp ögonen för att Gud älskar honom och har goda tankar om hans liv. Nu har han funnit glädje och frid och citerar versen som säger: för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Den har han lärt sig utantill.

Insamlingsnummer 43520

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen