Pionjärarbetare förmedlar Guds ord

Europa sägs vara den enda världsdelen där den inhemska kyrkan inte växer och går framåt. I Mellanöstern och norra Afrika, där den övervägande majoriteten är muslimer, finns bristande religionsfrihet och förföljelse. Trots detta kommer människor till tro genom drömmar, visioner och personliga möten och de lokala församlingarna har ett gemensamt - en stor glöd och iver att budskapet om Jesus Kristus ska nå ut. Från att tidigare jobbat mer med internationella missionsorganisationer vill EFK genom detta projekt ge stöd till inhemska församlingsplanterare i Serbien, Egypten och Turkiet samt ett arbete bland somalier.

Vad har vi uppnått i projektet?

I södra Serbien har vår pionjärarbetare verkat i åtta år och en handfull har kommit till tro. Förra året flyttade vi stödet till en ny pionjärarbetare i en stad i östra Serbien där det helt saknas evangeliska kyrkor. Zarko och Nina är utsända av en församling i Belgrad för att tillsammans med en lite församling i Kovin plantera en ny församling i Smederevo. I Egypten gör vår lokala partner tusentals hembesök varje år för att presentera evangeliet och de startar även hundratals grupper och små församlingar. Vårt stöd räcker till flera församlingsgrundare. I Turkiet ges stöd till en lokal pastor som snart ska inleda sin tredje församlingsplantering. EFK stödjer också en somalier som har en nyckelroll i att nå en av världens mest onådda folkgrupper. Han jobbar genom chattrum på Internet och försöker samla troende som finns runt Afrikas horn

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill tillsammans med våra lokala partners fortsätta att identifiera nya församlingsgrundare och pionjärer. Vi ser att det är viktigt att nya församlingar planteras in i ett lokalt sammanhang, av lokala team och med så mycket lokal finansiering som möjligt.

Vi vill fortsätta att stötta församlingsplanteringar särskilt på Balkan. Vi kommer under 2020 att se över nya vägar och samarbetsmöjligheter och kontakter så att vårt arbete både breddas och fördjupas i stödet till den lokala kyrkan på Balkan.

Vi i EFK vill fortsätta inspirera och inspireras av våra kristna vänner runt om i regionen!

Jovica i Serbien berättar

Jovica Gecan med familj har bott i södra Serbien i åtta år och arbetat pionjärt. Av familjeskäl flyttade de i somras tillbaka till norra Serbien. Jovica berättar: ”Under de här åtta åren har vi mött runt 10 000 personer, besökt tusentals hem, delat ut fyra ton andlig litteratur, haft öppen evangelisation på gator och torg regelbundet och betjänat människor praktiskt efter jordbävning och översvämningar. Människor ser inte med samma misstro på protestantiskt troende längre och vi har kunnat dela evangeliet om Jesus Kristus allt mer öppet. De människor som tagit steget fullt ut kommer fortsätta gå i en församling i en närliggande stad. Var det värt all ansträngning? Mitt svar är definitivt JA!

Insamlingsnummer 43520

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.