SAT-7 förmedlar hopp till miljoner

SAT-7 producerar och sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med drygt 21 miljoner regelbundna tittare bara på de arabiska kanalerna. Vad det har för långsiktig effekt på en hel generation tittare kan man bara ana. SAT-7 jobbar mycket med att ha kontakt med sina tittare både genom sociala medier och på andra sätt. Speciellt barnprogrammen är oerhört populära och flera miljoner barn ser regelbundet på kanalen även från de mest stängda av länderna i regionen.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har varit med som grundare och partner ända sedan SAT-7 startade. SAT-7 är nu etablerad som en grupp bestående av fyra tv-kanaler för de kristna minoritetsgrupperna i regionen, men också en kanal som miljoner muslimer känner förtroende för och gärna tittar på. En oberoende tittarundersökning som utfördes under hösten 2016 beräknar att de arabiska kanalerna har 21,5 miljoner regelbundna tittare runt om i regionen. Dessutom tittar många på de persiska och turkiska kanalerna. Programutbudet har en holistisk inriktning och omfattar EFKs alla fyra fokusområden. SAT-7 är noga med att vara inkluderande och inte kritisera andra religioner.

Vad vill vi göra mer?

Genom nya program i lärjungaskap och bibelundervisning vill SAT-7 stödja den kristna kyrkan att växa i sin tro. Speciellt finns en önskan att hjälpa den växande kristna församlingen i Nordafrika och skapa program specifikt för folkgrupper i detta område. Vi kommer att sända fler program med samhällsinriktning för att belysa frågor som utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter. Evangeliet berör människans alla behov och SAT-7 vill genom sina program profilera kyrkans plats samhället. Vi fortsätter också att utveckla satsningen på utbildning både för barn och vuxna genom SAT-7 ACADEMY inom kanalerna ARABIC och KIDS.

Hälsning från en tittare

”Hej, jag är en mor men inte kristen. I två år har mina barn tittat på SAT-7 KIDS, som är den enda kanalen jag litar på. Jag låter mina barn titta på programmen utan att oroa mig för innehållet eller att det förstör deras uppväxt. Jag har ett mycket stort förtroende för tv-kanalen och era program som är underbara, effektiva och användbara. Programmen är så lärande både för mig och mina barn.”

(En muslimsk mor)

Insamlingsnummer 43532 · Ge för livet 63532

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen