Församlingsledare utrustas för Guds rike

Församlingsplantering bland onådda folk är högt prioriterat för EFK, vi vill se Guds rike komma bland de minst nådda. Tillsammans med våra partnerorganisationer driver vi träningar för församlingsledare i Mellanöstern.

Träningsskolan som vår samarbetspartner driver har sedan starten utbildat mer än 300 ledare och församlingsplanterare. Minst 25 församlingar har startats av före detta elever. Andra ledare åker tillbaka till sin hemförsamling vilket gör att församlingarna runtom i landet också stärks. När kyrkor måste stänga blir hemgrupper en möjlighet där fler får växa som ledare. Fler mognar som lärjungar och kan förmedla evangeliet runt dem. Sedan några år tillbaka tränar och sänder skolan också deltagare för att tjäna i andra länder.

De senaste åren har förutsättningarna för vår partner ändrats radikalt när flera utbildningsplatser stängts av myndigheterna. Man fortsätter utbilda mindre grupper på en plats för att inte dra
till sig uppmärksamhet. Sociala medier används för andakter och gudstjänster och berör fler som inte nåtts av evangeliet tidigare. Trots alla utmaningar fortsätter våra vänner att tjäna frimodigt!

Från 2023 ingår också ett stöd för församlingsplanterare i en annan del av regionen där väckelsen har pågått under en längre tid. Våra medarbetare är involverade i några av de underjordiska husförsamlingsrörelser som arbetar där. När många har kommit till tro och många nya ständigt tillkommer, har behovet vuxit att skapa en hälsosam församlingsmiljö. På grund av det betryck som samhället lever under bär många med sig trauman och en förstörd självbild. Vi arbetar med vår lokala partner med att träna ledare och även församlingsmedlemmar i att arbeta i den kraft som den Helige Ande förser genom verket som Jesus fullbordade på korset. På så sätt har vi sett många bli läkta till själ och ande och även fått erfara en större frihet än förut, vilket har lett till att relationer har förbättrats och att en kärleksfull församlingsmiljö har skapats som gör att Guds rike utbreder sig än mer.

Insamlingsnummer 43133

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.