Församlingar grundas och växer

Nya sätt att vara församling behövs i en ny tid. I Europa lever vi i vad många kallar en efterkristen tid där de troende är i minoritet. Vi möter också fler och fler som har en annan religiös bakgrund eller annan livsåskådning. Vi vill förnya och förstärka våra insatser för att ge stöd till kämpande församlingar och grunda nya församlingar i Europas storstäder. Något vi vill prioritera är omsorgen om de som lever i svår social utsatthet i många städer i Europa. Vi behöver församlingar som bryr sig om hela människan. Genom det här projektet bidrar vi till församlingsbyggande i samverkan med lokala partners. Platser som projektet stödjer är Aten i Grekland och ett arbete bland immigranter i Frankrike.

Vad har vi uppnått i projektet?

I centrala Aten har mötesplatsen Nea Koinonia hållit öppet fyra dagar i veckan sedan maj månad 2022. Det har varit en plats för bön, utdelande av kläder och mat, och ett öppet vardagsrum för gemenskap, samtal, kreativitet och lärande. Till de som regelbundet besöker mötesplatsen hör flyktingar, hemlösa, greker som bor i området, invandrare och en hel del ensamma människor. Besökarna och EFKs medarbetare formar en plats där människors behov möts och vi blir del av en gemenskap där vi
uppmuntras att både ta emot och ge vidare. Varje vecka möter vi ungefär 30 personer med olika behov.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill arbeta sida vid sida med våra partners och tillsammans ta nya missionella initiativ. I Europas storstäder finns många människor som lever väldigt utsatt och med väldigt liten exponering till kristen tro och gemenskap. Storstadens befolkning är extremt heterogen vilket innebär att sättet på vilket evangeliet uttrycks och tas emot varierar kraftigt. Detta kräver lyhördhet, tro och mod att testa oss fram. Vi fortsätter utforska nya sätt att vara kyrka, tillsammans med våra lokala partners. Det utmanar men ger också hopp om att människor runt om i Europa ska få lära känna den levande Kristus.

En plats att dela gemenskap och livet

För Timothy, i 60-års åldern, har mötesplatsen i Aten blivit en plats att dela gemenskap och livet med andra. Han har upplevt att han blivit lyssnad på och förstådd på ett sätt han tidigare saknat, och som hjälper honom att ta tag i missbruk och att bearbeta livets sorger. Spontana själavårdssamtal har det blivit många av. Genom sin närvaro och sina gåvor bidrar han också till att göra det till en välkomnande plats åt andra. Han tar emot och visar omsorg i en trygg miljö, vilket gör att han växer och möter livet tillsammans med andra på ett nytt sätt. Han är helt emot organiserad religion men uttrycker en nyfikenhet på bönen och det kristna livet. Vi ser fram emot att se hur Gud fortsätter röra vid hans liv, till tro, upprättelse och helande.

Insamlingsnummer 43531

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Lara Roswall
Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.