Församlingar grundas och växer

Att grunda och se församlingar utvecklas och växa har alltid varit en hjärtefråga inom EFK och nu vill vi ta nya tag i Europa och Mellanöstern. I Mellanöstern är 95 procent av befolkningen muslimer och i Europa lever vi i vad många kallar en efterkristen tid där Kyrkan är i minoritet i fler och fler länder. EFK vill förnya och förstärka sina insatser för att ge stöd till kämpande församlingar och att grunda nya församlingar i regionen. Genom det här projektet bidrar vi till församlingsbyggande på olika sätt, bland annat genom vår personal som grundar församlingar i samverkan med lokala partners. Platser som projektet stöder är i Serbien, Grekland, Turkiet, och ett arbete bland muslimer i Frankrike.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under våren har våra medarbetare undervisat en iransks församlingsrörelse om Friheten i Kristus och betjäna de som deltog i förbön. 16 personer från husförsamlingar i Iran deltog men även iranier som bor i Turkiet och Tyskland. Genom projektet kunde vi ge ett ekonomiskt bidrag och möjliggöra träningen och bygga upp deltagarnas förståelse och tro. Stärkta återvände de till Iran.

Vad vill vi göra mer?

Det här projektet är en nysatsning som bygger på EFKs långsiktiga arbete. Målet är att vi alla ska vara bättre rustade för det uppdrag Gud har gett oss och att många fler församlingar ska grundas och församlingsrörelser ska fortsätta att växa. Vi i EFK har också ett annat projekt där vi stöder Nationella Pionjärarbetare. Vi ser dessa två projekt som komplement till varandra då vi vill fortsätta att arbeta sida vid sida med våra partners och tillsammans ta nya missionella initiativ.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Thorine Arenius
Internationell samordnare
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43531
Insamlingsbehov: 403 000 kr

Insamlat: 303 042 kr Kvar att samla in: 99 958 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.