Stöd Libanon i rådande kris genom att ge en gåva till detta projekt. Vår partner LSESD och deras nätverk av lokala kyrkor gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa utsatta människor i Libanon. Under den kris som nu råder i landet Öppnas i nytt fönster. och specifikt i Beirut ger vi LSESD möjlighet att använda pengarna i detta projekt där de bäst behövs.

Ge via swish 900 4037 eller BG 900-4037 och märk din gåva ”Libanon”. Tack för ditt engagemang!

Utbildning av pastorer i den förföljda kyrkan

Att se Gud förhärligad och människor och samhällen upprättade genom den lokala kyrkan är visionen för det teologiska seminariet ABTS, Arab Baptist Theology Seminary, i Beirut, Libanon. Hit kommer människor från hela arabvärlden för att bli utrustade till tjänande ledarskap för Guds rike. Eleverna, både män och kvinnor, kommer främst från andra arabisktalande länder. En del har kristen bakgrund med familj som stöttar, andra har helt andra förutsättningar. Gemensamt är längtan att få utrustas och tjäna. Skolans ambition är att hjälpa de elever som kommer från mycket utmanande omständigheter att fortsätta kunna leva som kristen i sitt land. Vi stöttar två kvinnliga studenter på skolan.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom EFKs bidrag möjliggörs utbildning för elever som själva helt saknar ekonomiska förutsättningar att läsa här. På det sättet bidrar vi till att rusta kyrkan i den arabisktalande världen, en kyrka som utstår stor förföljelse. En av de elever vi stöttat tidigare berättar: ”Jag upplever att jag tack vare min teologiska utbildning mognat som människa. Efter att jag nu har tagit examen vill jag fortsätta att arbeta bland flyktingar, eftersom jag själv en gång har fått fly allt. Jag vill gärna få undervisa flyktingar om Guds plan för oss. Jag vet att Gud har kallat mig till att undervisa och ju mer jag undervisar andra, desto mer lär jag mig om Gud.”

Vad vill vi göra mer?

Vi har valt att stötta kvinnliga studenter då flera av dessa kommer från särskilt svåra omständigheter just för att de är kvinnor. Vi vill fortsätta att stötta två men när det blir möjligt, öka till ytterligare en elev. Vi skulle vilja se ett utbyte mellan vår rörelse och ABTS då vi har mycket att lära av varandra.   I Mellanöstern växer en ny kyrka fram med människor som inte kommer från kristen bakgrund. ABTS har ett oerhört viktigt uppdrag i att vara med och forma kommande ledare i denna kyrka i regionen. Det är stort att vi får vara en del av detta.  

Insamlingsnummer 43331

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen