Ge människor religionsfrihet

Från Mellanöstern och Nordafrika rapporteras återkommande om fängelse, stängda kyrkor och annan förföljelse av de som inte bekänner sig till den dominerande religionen. Vi vill tillsammans med andra goda krafter verka för ökad religionsfrihet generellt i regionen, både för kristna och andra utsatta minoriteter. Kristna är idag den numerärt sett mest förföljda gruppen i världen. Samtidigt behöver vi se det lidande som finns även hos andra utsatta grupper och vill därför verka för större religionsfrihet för alla grupper. I många år har vi i EFK genom partnern Middle East Concern arbetat för att hjälpa de som är utsatta och att förändra situationen. EFK deltar också i nätverk som verkar för ökad religionsfrihet i världen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Idag är mänskliga rättigheter och inte minst religionsfrihet satta under press. Middle East Concern (MEC) arbetar löpande med påverkansarbete gentemot nationella parlament, EU-parlamentariker
och på FN-nivå för att uppmärksamma både enskilda fall och enskilda länder. Under ett år hanterar man omkring 300 enskilda fall av förföljelse i regionen. MECs huvudsakliga arbete handlar om att vara
rådgivande, uppmuntra till bön, uppmärksamma och stötta i enskilda förföljelsefall. Majoriteten av fallen gäller fängslanden.

Vad vill vi göra mer?

Parallellt med att stötta MEC vill vi stötta våra lokala samarbetsorganisationer att utifrån sina förutsättningar jobba för ökad religionsfrihet i sina respektive länder. Här krävs kreativitet och vishet då det i flera länder är förenat med personlig fara. Sedan 2019 är EFK representerat i MECs styrelse, som möts 3 gånger per år.

Fängslat pastorspar

Följande är ett av alla de ärenden som MEC stöttar och typiskt för situationen i Iran: I januari fängslades Anahita och Abdolreza, ett lokalt pastorspar i Iran. Hon anklagades för "propaganda mot systemet" och för att "störa den allmänna opinionen". Hon har nu släppts mot en hög borgen men Abdolrezza är fortsatt fängslad och anklagelserna mot Anahita kvarstår. Abdolresa riskerar nu många år i fängelse.
Kristna i Iran ber om förbön för pastorsparet, att han ska bli frisläppt och att anklagelserna mot paret läggs ner. Man ber också om hjälp i bön för att de iranska myndigheterna ska sluta förfölja de kristna i landet och särskilt konvertiter.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43539 · Ge för livet 63539

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.