Flykting, nödhjälp och utveckling

12 miljoner människor, halva Syriens befolkning, är på flykt i grannländerna eller inom landet. Mellanöstern, 5 % av världens befolkning, genererar 50 % av världens flyktingar. Behoven är enorma och tillsammans med våra partners i Libanon, Syrien och andra länder i regionen finns vi med och förmedlar hopp i mycket svåra situationer. Vår partner MERATH/LSESD stöttar de lokala kyrkorna i att ge humanitär hjälp till utsatta människor. Det är församlingsmedlemmarna och de samarbetande kyrkorna som gör jobbet på plats och möter flyktingarna, ett arbete som möjliggörs genom MERATH. Insatserna fokuserar i första hand på stöd i konfliktens närområde och innefattar akutinsatser i form av mat och humanitär hjälp att klara vintern, psykosocialt stöd till barn med trauma och skola för barn både på flykt och för barn som nu försöker skapa sig ett nytt liv i Libanon.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Libanon är ett land med 1,5 miljoner flyktingar på 6 miljoner invånare. Familjer som kämpar med kostnader för tält, mat och mediciner är dåligt rustade att också klara en kall vinter i lägren. Tillsammans med vår partner LSESD och 17 lokala församlingar har vi hjälpt flyktingar på plats både i Libanon och i Syrien. Vintern 2020 nådde insatserna, som då riktades främst mot hushåll i Syrien,
drygt 5300 utsatta familjer med kaminer, kläder, täcken och madrasser. Hjälp gavs i 9 olika städer i Syrien. Under 2020 bidrog vårt stöd också till att möjliggöra skolgång i Libanon för syriska barn utan möjlighet att återvända hem, insatser som skedde i samarbete med de libanesiska myndigheterna.

Vad vill vi göra mer?

Det är nu mer än tio år sedan kriget i Syrien startade. Situationen för de syriska flyktingarna, både de som är internflyktingar och de som befinner sig i grannländer såsom Libanon är sämre än någonsin. Pandemin har bidragit till en än större utsatthet och det humanitära behovet är större än någonsin. Att fortsätta stötta vår lokala partner, och de i sin tur de lokala kyrkorna för att möjliggöra humanitära insatser för syriska flyktingar både i Syrien och i Libanon är vår absoluta prioritet. Vi vill fortsätta att stötta det som kallas Winterization eftersom utsattheten är som allra störst vintertid.

Fatima: Stödet från kyrkan har gett oss värdigheten tillbaka

Fatima, fembarnsmor från Syrien berättar: På grund av kriget är vi flyktingar i vårt eget land. Vi får hjälp från kyrkan med mat och olika hygienartiklar.För första gången känner jag att jag möter människor som bryr sig om oss på riktigt och inte minst om våra barn. Jag är muslim, men besöken från kyrkan ger oss hopp och glädje. Deras omsorg är genuin. Barnen är lika förväntansfulla som vi inför deras besök. Deras stöd har återgett oss vår värdighet. Jag ser hur de påverkar mina barn på ett positivt sätt så att de själva nu i sin tur vill hjälpa andra i sin omgivning. Nu är min allra största önskan att hitta ett arbete så att jag kan stötta min man i försörjandet av vår familj.

Insamlingsnummer 43535 · Barnhjälpen 53535 · Ge för livet 63535

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.