Kalender

  • 17 mars | Ekumenisk Medarbetarretreat i Norr

    En fin möjlighet till dagar av stillhet, tystnad, tid med Gud, vägledande samtal och återhämtning.

    Plats: Munkviken, mellan Umeå & Skellefteå
    Tid: 17-20 mars 2025

    Läs mer