Tid: torsdag 20 juni 2019 kl. 14.00-17.00
Plats: Torpområdet, utanför Kumla
Pris: Gratis. Fika kommer säljas till självkostnadspris.

EFKs representantskapsmöte 2019

EFKs Representantskapsmöte

Välkommen till Representantskapsmöte 2019, som i år förläggs till midsommarveckan och Konferensplats Torp utanför Örebro. Representantskapsmötet äger alltså rum under Torpkonferensen.

Vi har haft ett händelserikt år i EFK och vi är tacksamma för Guds trofasthet i det som skett. Han kallar oss att vara en rörelse som förmedlar helande och hopp i den här tiden. Kom och var med, uppdatera dig om vad som är på gång och samtala om hur vi ännu mer kan tjäna Herren tillsammans!

Representantskapsmötet är en viktig mötesplats mellan kongresserna när Evangeliska Frikyrkans församlingar möts till överläggningar och samtal. Vi summerar året som gått och fortsätter även samtalet om vad som kännetecknar EFK som församlingsrörelse och hur vi vill beskriva vår tro och självförståelse i den tid vi lever. Vi tittar särskilt på nyckelorden evangelikal och karismatisk i vår teologiska profil och ställer oss frågan: Vilka vill Gud att vi ska vara?

Läs mer om specialseminarierna på Torp om evangelikal och karismatisk nedan.

Utse ombud

Varje församling som samarbetar i EFK har rätt att utse tre ombud. Ett av de mål som EFKs styrelse angett för Representantskapsmötet är att Ombuden utgörs i hög utsträckning av församlingsledare och aktiva medlemmar i församlingarna och visar på stor bredd vad gäller gender, ålder och kulturell bakgrund. Uppmuntra därför många människor med olika erfarenheter och bakgrunder att delta så att Guds rikes mångfald får gestalas när vi möts!


Specialseminarier på Torpkonferensen om EFKs identitet - Vilka vill Gud att vi ska vara? (rättade datum)

STALLBACKSTÄLTET 18/6 TISDAG KL 16.00

Anhängare till Trump eller trogna Guds ord – vad betyder det att vara evangelikal?

Evangeliska Frikyrkan använder fyra begrepp för att beskriva sin identitet: baptistisk, missionsinriktad, evangelikal och karismatisk. Begreppet evangelikal har ibland fått politiska undertoner som gjort att några ifrågasätter om det ens går att använda. Vad betyder det att vara evangelikal idag? I detta seminarium bearbetar och tittar vi närmare på vår evangelikala identitet.

Linalie Newman Missionsdirektor i EFK leder tillsammans med Øyvind Tholvsen programledare EFKs Sverigeprogram ett samtal med teologer och församlingsledare där vi får olika infallsvinklar på frågor om evangelikal identitet.

STALLBACKSTÄLTET 19/6 ONSDAG KL 16.00

Naturligt, övernaturligt, supernaturligt – om karismatik i församlingslivet

Evangeliska Frikyrkan använder fyra begrepp för att beskriva sin identitet: baptistisk, missionsinriktad, evangelikal och karismatisk. I detta seminarium bearbetar vi vår karismatiska identitet. Vad betyder det att EFK är en karismatisk rörelse? Hur erfar vi Andens liv och närvaro ibland oss? Hur kan detta bli en ännu mer naturlig del av församlingens liv och mission?

Linalie Newman Missionsdirektor i EFK leder tillsammans med Øyvind Tholvsen programledare EFKs Sverigeprogram ett samtal med teologer och församlingsledare om just karismatik.