Tid: lördag 2 mars 2024 kl. 9.30-17.00
Plats: Östermalmskyrkan, Kristianstad
Pris: 500 kr

Det finns hopp för psykisk hälsa! - Kristianstad

Vilka är de goda nyheterna egentligen för människor som lever med psykisk ohälsa, och hur gestaltar vi dem? Hur kan man tänka i en förbönssituation för människor som kämpar med sitt psykiska mående? Vad kan en församlingsgemenskap bidra med? På vilket sätt kan vi som kyrka vara en resurs i samhället? Och hur orkar man stå bredvid någon som kämpar? EFK bjuder in till regionala dygn som arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda. Under hösten 2023 hade vi en träff i Örebro, och våren 2024 sker ytterligare två träffar: 2 mars möts vi i Östermalmskyrkan Kristianstad och 19-20 april i Korskyrkan Umeå.

  • När: 2 mars 2024
  • Plats: Östermalmskyrkan, Kristianstad

Vi bjuder in till en särskild nätverkslunch för er som är yrkesveksamma inom psykosocialt arbete och är med i en församling. Vi inbjuder också er tillsammans med anställda pastorer och församlingsledare till en fördjupningsworkshop under temat ”Låt oss prata om Jesus och psykologi” Vart finns Jesus i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa?

Om Det finns hopp för psykisk hälsa

Idag menar 24 % av befolkningen i vårt land att livet är meningslöst. WHO larmar samtidigt om att en av vår tids snabbast växande folkhälsoutmaningar är psykisk ohälsa.

Jesus har sänt sin församling till världen med uppdraget att förmedla hopp. Det har kyrkan varit kallad att göra i alla tider oavsett vilka utmaningar man har stått inför. EFK vill vara en rörelse som vågar igenkänna de stora samhällsutmaningarna för att finna konkreta och modiga sätt att gensvara.

Därför vill Evangeliska Frikyrkan och Bilda bjuda in församlingar från alla samfund till ett dygn för att inspirera, utrusta och utmana dig och din församling att möta människor med psykisk ohälsa och att verka som en resurs i samhället. Vi kommer att lyssna på kunniga personer som delar sina erfarenheter om att sprida de goda nyheterna för människor som kämpar med psykisk ohälsa.

Välkommen du som tycker detta är viktiga frågor!

Vi vill särskilt bjuda in dig som är yrkesverksam inom psykosocialt arbete och är med i en församling, du som är pastor och församlingsledare till fredagskvällen under temat ”Låt oss prata om Jesus och psykologi” för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur psykologi och tron på Jesus samverkar. Hoppas vi ses!

Lördag

09:30 Drop in-fika och resurstorg

10:00 Välkommen, bön & lovsång

10:30 Jätten Goliat

Erika Bergman, ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i Sverige (EFK)

11:00 Vad är kyrkans unika bidrag?

Erika Bergman, ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i Sverige (EFK)

11:30 Samtal i bikupor

12:00 Lunch och Resurstorg

12:00 Nätverkslunch för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete

OBS! Val av workshop: Antingen går du på fördjupningsworkshopen eller så väljer du två workshops.

13:30-14:25 Workshop tillfälle ett

  • Första hjälpen vid ångest, depression och suicidprevention

Jakob Andersson, kurator

  • Samtalsmetodik och Förbönssamtal

Pernilla Eklund, själavårdare på Team Med Uppdrag samt läst en masterexamen i psykoterapi vid International Psychotherapy School in Christian Culture, IPSICC.

14:35-15:30 Workshop tillfälle två

  • Hur ber vi? Maria Fagré, nationell ledare för 24-7 Prayer i Sverige
  • Hur kan församlingen vara en resurs i samhället när det kommer till psykisk hälsa? Charlotte Härnstam, Bilda, och Bengt Jörnland, Skillinge Missionshus.
  • Att orka stå bredvid Pernilla Eklund, själavårdare på Team Med Uppdrag samt läst en masterexamen i psykoterapi vid International Psychotherapy School in Christian Culture, IPSICC.

13:30-15:30 Fördjupningsworkshop för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete, församlingsledare och pastorer

Låt oss prata om Jesus och psykologi. Hur är Jesus med i arbetet med psykisk hälsa? Vad är hans väg? På vilket sätt kan ni som är yrkesverksamma inom psykosocialt arbete och ni som är församlingsledare och pastorer betjäna människor tillsammans?

Erika Bergman, ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i Sverige (EFK). Bernhard Svanström, pastor i Östermalmkyrkan i Kristianstad och i Åhus frikyrka. Representant från vården.

15:30 Fika och Resurstorg

16:00-17:00 Sändningsgudstjänst

Material

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bild till skärmar-Det finns hopp för psykisk hälsa-Kristianstad.png Png, 621.4 kB. 621.4 kB 2023-12-11 10.47
A3-Det finns hopp för psykisk hälsa-Kristianstad.pdf Pdf, 524.3 kB. 524.3 kB 2023-12-11 10.47

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Erika Bergman
Ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni

076-525 20 13

Mejla mig!