Missionär plötsligt avliden i Paraguay

Roger Korsgren. Fotograf: Kristina Sandin

I går, måndag den 18 mars, klockan 20.00 svensk tid (16.00 lokal tid) hittades Evangeliska Frikyrkans missionär Roger Korsgren plötsligt avliden i sin säng, i familjens hem i Encarnación, Paraguay. Roger hade av allt att döma redan varit död i två-tre timmar. Läkarundersökning på plats visar att dödsorsaken är hjärtattack. Familjen Korsgren har varit utsända i Encarnación sedan 2015 för att plantera en församling tillsammans med vårt partnersamfund CIBB. Roger blev 49 år gammal.

Den här sidan uppdateras löpande:

2019-03-19 23:35: Avsnitten En trogen medarbetare i EFK, En uppskattad missionär, pastor och vän och Minnesgudstjänst i Encarnación, Paraguay den 19 mars läggs till.

2019-03-20 23:12 Ingressen ovan uppdateras med dödsorsak. Informationen om stödet till familjen uppdateras.

2019-03-27 14:35 Ingressen ovan förtydligas. Avsnitten Parentation, begravning och minnesgåvor samt Familjens uppdrag i Encarnación läggs till.

2019-04-15 14:43 Avsnittet Parentation, begravning och minnesgåvor uppdateras.

Parentation, begravning och minnesgåvor

Många hör av sig, berättar om vad Roger fått betyda för dem och vill hedra Rogers minne. Det kommer finnas två öppna tillfällen att göra detta tillsammans med andra.

Parentation 31 mars 11:00

I Korskyrkan Stockholm kommer en parentation att hållas i gudstjänsten 31 mars kl 11:00. Parentation är del av en församlings ordinarie gudstjänst då församlingen tillsammans får tillfälle att minnas den som har dött och be för nära och kära.

Begravningsgudstjänst 23 april 13:00

Begravningsgudstjänst efter Roger Korsgren kommer att hållas i Korskyrkan Stockholm Länk till annan webbplats., tisdag den 23 april klockan 13.00.

Blommor undanbedes. Tänk gärna på EFKs sociala arbete i Paraguay, pg 900403-7, bg 900-4037, Swish 900 4037. Märk gåvan med ”Minnesgåva Roger Korsgren”.

Anmälan till efterföljande minnesstund görs till info@korskyrkanstockholm.se senast 20 april.

Förklaring till att begravningsgudstjänsten offentliggjordes åtta dagar innan: Begravningsdatumet blev klart den 15 april på grund av först då kunde transport av kistan från Paraguay till Sverige bekräftas. Detta på grund av rigorös administrativ process.

Familjens uppdrag i Encarnación

Efter begravningen planerar Judith och de hemmavarande barnen att återvända till Paraguay för att fullfölja missionärsuppdraget med EFK som löper ut sista december 2019. De 20 församlingar som stöttat familjen Korsgren med böner och ekonomiskt stöd uppmanas av EFK att fortsätta vara med och bära familjen och deras engagemang.

Stöd till familjen

Anna-Maria Jonsson, regionledare för arbetet i Latinamerika, befann sig på arbetsresa i Brasilien och reste till Encarnación omgående för att ge stöd och hjälpa familjen med alla praktiska frågor. EFKs Sverigekontor har kommunicerat med understödjande församlingar och hela EFK för att informera och uppmana till bön för den närmsta familjen och alla som sörjer.
– Våra tankar och böner går nu till Rogers familj; hustrun Judith, deras tre barn och övrig familj och vänner. Vi ber om Guds omsorg för dem, säger Thorine Arenius, ledare för EFKs internationella program.

Anna-Maria Jonsson berättar två dagar efter dödsfallet om stor omsorg från den lokala församlingen och EFKs partnersamfund i Paraguay, CIBB.
– Det märks att Roger var mycket uppskattad. Det är fantastiskt att se hur våra paraguayanska bröder och systrar bryr sig. Många kommer förbi familjens hus och hör av sig. CIBBs generalsekreterare avbryter sin semester i förtid för att engagera sig för familjen och den församling som nu saknar en vän och pastor, säger Anna-Maria Jonsson.
– Jag har samtalat med familjen och stannar så länge det behövs. Vi som arbetsgivare och kristen gemenskap kommer fortsätta ge stöd i praktisk hjälp och förbön, berättar Anna-Maria Jonsson.

En trogen medarbetare i EFK

Roger Korsgren var en uppskattad person inom EFK. Under åren 2008-2010 var Roger med i EFKs styrelse. 2010-2014 var familjen Korsgren utsända som missionärer i Paraguay, för att grunda en församling i huvudstaden Asunción och återstarta en församling i Benjamín Aceval. Sedan 2015 har familjen åter varit utsända i Paraguay, där de tillsammans med partnersamfundet CIBB har planterat en församling i staden Encarnación.

När familjen flyttade hem till Sverige för ett hemmaår 2014-2015 arbetade Roger som pastor i Korskyrkan Stockholm. Tidigare har Roger och Judith arbetat med församlingsplanteringen Mötesplatsen Rågsved i Stockholm.

En uppskattad missionär, pastor och vän

Roger Korsgren sörjs av många människor men han lämnar ett ljust minne. I Paraguay har många uttryckt sin stora uppskattning till honom efter hans hembud till Gud. De berättar om en trogen vän, en lärare som gjorde avtryck och en pastor som hjälpte människor att se Guds väg i deras liv.

Även i Sverige är det många som uttryckt sin sorg och sin tacksamhet. I kommentersfältet på EFKs Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriver människor saker som:

Obeskrivligt sorgligt. En kär vän och stor förebild i överlåtelse. Vi ber.

Sorgligt och chockerande! En väldigt god vän och medkämpe har gått i förväg.

Beklagar sorgen Roger var en uppskattad vän

Mitt djupa deltagande i sorgen efter kär kollega.

Minnesgudstjänst i Encarnación, Paraguay den 19 mars

Den 19 mars klockan 13.00 svensk tid (09.00 lokal tid) hölls en minnesgudstjänst i den kyrka som Roger varit med och bygga i Encarnación, Paraguay. Bilder från minnesgudstjänsten:

Minnesgudstjänst för Roger Korsgren i Paraguay 19 mars 2019
Minnesgudstjänst för Roger Korsgren i Paraguay 19 mars 2019 - bild och krans

 

Vid frågor, kontakta: