EFKs partner arbetade med över 200 fall av förföljelse förra året

- Ett livsviktigt arbete som vi sällan kan berätta öppet om

En utmaning i att arbeta med insatser i Mellanöstern och Nordafrika är att det görs så mycket gott och viktigt som vi av säkerhetsskäl inte kan dela öppet. Ett exempel är vårt arbete för att stötta förföljda kristna i Mellanöstern och Nordafrika. Här berättar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika om arbetet och dess utmaningar.

"Att inte kunna berätta öppet blir alltmer en utmaning i en kultur där något nästan inte finns om det inte syns i sociala medier. Vi försöker komma runt det genom att berätta mer allmänt och inte vara specifika med vare sig platser eller personer. Ibland gör vårt val att belysa en fråga eller en partner att vi behöver välja bort att vara öppna med andra partnerskap och insatser.

Insatser för religionsfrihet i Mellanöstern och Nordafrika är en sådan fråga som innehåller mycket laddning. Vår viktigaste partner i det arbetet är Middle East Concern (MEC) som vi stöttar genom projektet Ge människor i Mellanöstern religionsfrihet Öppnas i nytt fönster.. Organisationen har sitt säte i Europa och EFK finns med i styrelsen. Den utspridda gruppen av anställda, som alla bor i olika länder, har som uppgift dels att stötta och utrusta den lokala kristna kyrkan i regionen i att klara av att vara kvar trots stor förföljelse, dels att stötta enskilda när förföljelsen är så stor att man inte orkar vara kvar utan vill lämna. Men det primära uppdraget är att stötta kyrkan att vara kvar – för hur ska en lokal kyrka kunna växa sig stark på plats utan troende människor i landet? Förra året var man aktivt involverad i över tvåhundra enskilda fall och det land man hanterade flest fall i just förra året var Turkiet. Det är värt att notera att en majoritet av de förföljda är nykristna.

Människoöden som berör

Tack vare att vi är en del av MEC får vi också del av en mängd berättelser om människor som tvingas fly sitt land, hamnat i fängelse, väntar på dom, splittrats som familj, förlorat sitt arbete, blivit utsatta för våld och ibland tortyr – allt på grund av deras tro. Berättelserna är alltid också uppmaningar till bön med tydliga böneämnen. Och ibland kommer rapporter att tack vare MECs insatser så har en familj kunnat lämna landet, en fängslad person blivit släppt. Människoöden som berör och inte sällan klistrar sig fast. Tyvärr är en stor andel av dessa berättelser sådana vi inte dela öppet därför att risken för människorna det handlar om är allt för stora."

Har du ett hjärta för dessa människor och vill be för dem? Kanske är ni en bönegrupp som vill be för utsatta kristna i ett visst land och skulle vilja ta ett långsiktigt ansvar i bön – men behöver mer ”kött på benen”? Ta kontakt med Helen via mejladressen nedan!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du vill veta mer!

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!