Vår samarbetspartner CCAB visar stor flexibilitet i pandemin

"Vi ställer inte in, vi ställer om" har varit tumregeln för nära nog all verksamhet under det senaste året av pandemi. Några som verkligen har visat framfötterna i att hitta nya vägar är EFKs partnerkyrkor och samarbetsorganisationer runtom i världen. En samarbetspartner som sticker ut i region Latinamerika och Iberiska halvön är CCAB i Paraguay, som vanligtvis har fritidsprojekt i åtta byar och städer i landet. Nu räknar man med att deras omställda arbete varit med och räddat 400 barns skolgång det senaste året.

CCAB är den sociala organisationen i EFKs partnersamfund CIBB i Paraguay. Utbildningen i landet har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. För att möta dessa behov bedriver CCAB ett projekt på åtta platser, där lokala församlingar arbetar för att stödja barnen och deras familjer. Öppnas i nytt fönster. Församlingarna erbjuder barnen läxhjälp och fritidsaktiviteter. På så sätt kan de få hjälp med att läsa läxor och utvecklas i skolan och samtidigt få en möjlighet att leka och bara vara barn.

När Paraguay gick ner i total lockdown förra våren, med polispatruller som såg till att ingen rörde sig i onödan på gatorna, visade CCAB framfötterna i att hitta andra lösningar att fortsätta arbetet för barnens bästa. Efter ett tag öppnade man upp samhället lite grann men tidigt i pandemin beslöt man att hålla skolorna fortsatt stängda.

- I ett fattigt land där dator verkligen inte är något som alla äger och där det kanske finns en mobil i familjen är distansstudier inte ett bra alternativ. För många barn skulle det senaste året ha varit ett förlorat läsår, berättar Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön.

Men projekten på de olika platserna köpte in datorer och skrivare för att barnen skulle kunna komma och få sina läxor utskrivna. Dessutom erbjöds barnen stöd och hjälp med bland annat läxläsning, så att de kunde hänga med i skolan. På så sätt kunde 400 barn klara läsåret 2020. Under 2021 fortsätter stödet till barnen i mindre grupper då skolan bara kommer att ha öppet någon dag i veckan.

- CCAB har visat sig vara en partner med stor flexibilitet som har förmågan att se behoven i samhället och hitta nya möjligheter att möta dem, säger Anna-Maria.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i mars 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.