Ansökan för SST-bidrag öppen till 30 november

Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST) har tre olika bidrag som man som
EFK-församling kan söka om man fyller kriterierna för respektive bidrag.

Organisationsbidrag (SST-bidrag) har syftet att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Under Material och resurser finns blankett samt bidrags- och ansökningsinformation för ansökningsperioden som är förlängd till 30 november 2021.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsinformation_SSTbidrag.pdf Pdf, 99.6 kB. 99.6 kB 2021-10-07 10.52
Ansökan SST bidrag-ifyllbar-kommentar.pdf Pdf, 173.9 kB. 173.9 kB 2021-10-07 10.52
Bidragsinformation.pdf Pdf, 81.3 kB. 81.3 kB 2021-10-07 10.52
Ansökningsblankett SST bidrag_2023.pdf Pdf, 173.9 kB. 173.9 kB 2022-10-07 09.14
Ansökningsinformation_SSTbidrag2023.pdf Pdf, 93.5 kB. 93.5 kB 2022-10-07 09.14