Missionssjukhuset i Mpongwe fyller en avgörande funktion

På missionssjukhuset i Mpongwe föds många bebisar. Foto: Anneli Dagernäs

I Mpongwe, i det så kallade Kopparbältet i Zambia, har EFKs samarbetskyrka MBA sitt huvudkontor och de har många projekt i området. Här ligger bland annat Mpongwe Mission Hospital Öppnas i nytt fönster., ett sjukhus som betjänar hela distriktet. Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, har precis varit på besök.

- En av de viktiga saker som sker här på sjukhuset är mödra- och barnavården. Mammor kommer dit för familjestöd och kontroller under graviditeten och många barn föds på förlossningen, berättar Anneli.

På sjukhuset finns också en ambulerande funktion. Det innebär att det görs så kallade outreach, det vill säga resor ut till olika byar med sjukhusets mobila team. Under dessa resor möter personalen framför allt barn upp till fem år för vaccination och vägning mm.

- Tyvärr har man inte kunnat göra outreachen på ett tag på grund av olika utmaningar. Men tack vare EFKs stöd kommer man inom kort kunna börja igen, berättar Anneli.

Besöken viktiga för att förebygga sjukdom

Dietisten Nsama som jobbar på sjukhuset säger att outreachen är otroligt viktiga och förebygger mycket sjukdom och lidande.

- Ser vi att någon behöver ytterligare vård kan vi även ta med dem tillbaka till sjukhuset, säger Nsama.

Nsama är dietist på Mpongwe Mission Hospital. Foto: Anneli Dagernäs

Även sjukhusets manager Rose säger att det är viktigt att outreachen kommer igång igen och uttrycker en tacksamhet till EFK för troget support till de mest utsatta.

Sjukhusets funktion i den här regionen är helt avgörande. Många patienter är sjuka i hiv/aids, malaria och tuberkulos och med små medel hjälper man många människor i området.

- Att gå runt på sjukhuset och se allt som görs trots att det ibland saknas både medicin och utrustning, ger en stor glädje och tacksamhet, avslutar Anneli.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i oktober 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.