"Vi behöver fortsätta tro på en
bättre värld"

Hanna Mellergård är enhetschef för Internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

Till följd av pandemin har fattigdomen ökat i världen och även klyftorna mellan
rika och fattiga. Hanna Mellergård på Svenska missionsrådet berättar om fattigdomsbekämpning i spåren av corona – och om kyrkans viktiga roll.

Text: Levicia Newman Foto: Melker Dahlstrand

Fattigdom innefattar mer än endast pengar, förklarar Hanna Mellergård. Det handlar även om brist på resurser, frihet, inflytande, makt och valmöjligheter. Till följd av pandemin ökade fattigdomen för första gången sedan 90-talet.

– Vi i de rika länderna återhämtade oss snabbt efter pandemin. Många av de fattiga länderna har inte kunnat återhämta sig utan fått det sämre. Därmed ökar även ojämlikheterna och klyftorna blir större.

Många länder saknar motståndskraft

De fattigare länderna saknar både resurser och resiliens, det vill säga motståndskraft, och har därför svårare att återhämta sig efter en pandemi. Just resiliens och samarbete är viktigt för att förebygga fattigdom.

– Vi måste jobba med lokala partners för att tillsammans skapa resiliens och insatser som är hållbara. Samarbete tror jag är nyckeln där. Både mellan lokala partners, beslutsfattare, organisationer och privatpersoner, säger Hanna.

Trenden är negativ - men kyrkorna kan visa på något annat

Det är lätt att ge upp när utvecklingen går bakåt. Kan vi vända trenden igen? Hur ska vi finna goda vägar framåt?

– Vi måste ställa om och det kan vara svårt. Vi har en pågående klimatkris som gör att vi verkligen måste göra en grön omställning. Där har EFK verkligen visat framfötterna och har tagit flera intressanta och viktiga steg inom det området. Även där handlar det om resiliens och katastrofreducering. En annan utmaning är att fortsätta tro på en bättre värld. Här har kyrkan en specifik roll. Fattigdomen ökar och statistiken går åt fel håll men kyrkan kan få visa på något annat. Att bevara en tro på en bättre värld är en utmaning men så viktigt för att nå dit vi vill, menar Hanna.

Julinsamling: Ge en julgåva!

Under en lång tid kommer vi att behöva återta förlorad mark. Miljontals barn har tappat ett helt skolår när skolor tvingats hålla stängt. FN beräknar att den globala fattigdomsbekämpningen kan ha tappat mer än ett decennium. Men vi ger inte upp. Vi kan fortfarande kämpa och ta hand om varandra och vår jord. Och tillsammans se till att fler människor av hjärtat igen kan sjunga ”Härlig är jorden!"

Ge en julgåva till de som bäst behöver! Öppnas i nytt fönster.