Viktiga möten på årets fortbildningsvecka för teologilärare i Tanzania

Under flera års tid har EFK varit medarrangör till en årlig fortbildningsvecka för lärare i teologi i partnerkyrkan FPCT i Tanzania. I år deltog Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika:

- En viktig vecka för att mötas, jobba tillsammans och planera framåt.

EFKs partnerkyrka FPCT i Tanzania Öppnas i nytt fönster. driver fem campus för teologilärare i landet och den årliga fortbildningsveckan är viktig för att mötas, jobba tillsammans och planera framåt. En fin och ömsesidig relation har etablerats och ur den har visionen växt fram: att FPCTs lärarkollegium själva ska forma studieplaner som är direkt anpassade till den lokala tanzanska kontexten.

På årets fortbildningsvecka i början av december fortsatte arbetet och man har nu format fyra grupper som ska skriva kursmaterial i följande ämnen: pastoral tjänst, apologetik, islam och en kurs i FPCTs egen historia. I framtiden kan fler ämnen läggas till. Tanken är att dessa kontextanpassade kurser ska bli goda verktyg till att forma framtidens ledare inom kyrkan.

Några röster från deltagarna på fortbildningsveckan:

Den här seminarieveckan hjälper oss att se framåt – den ger en bild av framtidens kyrka!
/Esra Ramadhani, medverkande

John Tuu är rektor och ledare för samfundet FPTCs teologiska departement. Foto: Andreas Dagernäs

Den här fortbildningsveckan är ett viktigt tillfälle för oss att träffas och prata och planera. Kursplanerna som växer fram kommer att bli undervisningsmaterial för våra egna framtida ledare.
/John Tuu, rektor

Det vi gör under den här veckan skapar enhet mellan oss och det vi undervisar på våra olika bibelskolor.
/Olester Luyumbo, lärare

Daniel och Matti förbereder lektioner under fortbildningsveckan. Foto: Andreas Dagernäs

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i december 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.