Årsredovisning och handlingar tillgängliga inför EFKs kongress 2022

Handlingarna inför Evangeliska Frikyrkans kongress 14 maj finns nu tillgängligt på EFK.se. Dessutom fins verksamhetsåret sammanställt enligt EFKs stadgar på EFK.se/2021.

Kongressen arrangeras på plats i Ryttargårdskyrkan i Linköping, men ditt deltagande görs också möjligt via digitala videomötestjänsten Zoom. I anmälan, som ska ske senast 1 maj, anger du om du deltar på plats eller digitalt.

Dagen startar 8:30 för förhandlingar och avslutas med en kvällsgudstjänst.

I verksamhetsåret 2021 så summeras Evangeliska Frikyrkans år med verksamhetsberättelse och årsredovisning. För andra året är den primärt digital och summerar det vi i EFK gör i Sverige och internationellt, genom utbildning och insamling.