Ansökan för SST-bidrag öppen fram till 30 november

SST-bidrag (organisationsbidrag) är ett av tre bidrag från Myndigheten för Stöd till Trossamfund som EFK-församlingar har möjlighet att söka om man uppfyller kriterierna. Senast 30 november behöver ansökan skickas in till EFK.

SST-bidraget är det enda som EFK har rätt att fördela till olika ändamål på egen hand. Summan som EFK får utgår från statistik över antal betjänade som församlingarna skickar in vid årsskiftet. Bidragets syfte är att ge samfundet förutsättningar att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Sista ansökningsdag är 30 november.