Bidrag att söka

Pengar till lokala församlingar finns att söka via Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST) och Kammarkollegiet.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST) har tre olika bidrag som man som EFK-församling kan söka om man fyller kriterierna för respektive bidrag. Här får ni en kort översikt över respektive bidrag och var ni kan hitta mer information om ni som församling är intresserad av att söka något av dessa.

Organisationsbidrag (SST-bidrag)

Organisationsbidrag är det enda bidraget som EFK själva har rätt att fördela. Samfundet får en summa som grundar sig på antalet betjänade utifrån den statistik församlingarna lämnar in vid årsskiftet och vi har sedan rätt att själva fördela detta till olika ändamål. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Med denna inriktning som bakgrund har också vi egna riktlinjer för vilka ansökningar som prioriteras.

Sista ansökningsdag 30 november till EFK.

Ansökningsinformation SST-bidrag (pdf) Pdf, 93.5 kB.

Ansökan om organisationsbidrag (pdf) Pdf, 173.9 kB.

Vid frågor angående bidraget kontakta: Cahtrine Nygren: cahtrine.nygren@efk.se, 070-303 71 00

Etableringsbidrag

För nya församlingar inom EFK som i huvudsak betjänar nysvenskar finns det möjlighet att ansöka om etableringsbidrag. Syftet med bidraget är att få hjälp för att kunna bygga upp och etablera en lokal församlingsverksamhet. Det finns möjlighet att få bidraget under tre år. Detta bidrag beviljas direkt av SST men ansökan behöver gå via EFK för att intygas att den kommer från en EFK-församling.

Sista ansökningsdag 25 september till EFK.

Här finns mer information om Etableringsbidraget Länk till annan webbplats..

Lokalbidrag och anpassningsbidrag

Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Bidraget kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler, ej för löpande underhåll och/eller reparationer. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning kan sökas av församlingar för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i församlingens gudstjänster och andra sammankomster. Dessa bidrag ansöker man om direkt hos SST. Observera att bidragen inte per automatik utlyses varje år. Blanketter finns på SST:s hemsida.

Sista ansökningsdag senast 31 mars till SST.

Här finns mer information om Lokal- och anpassningsbidraget Länk till annan webbplats..

Kammarkollegiet

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Om er församling påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier så kan det finnas möjlighet att få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten oavsett om ni äger eller hyr lokalen. Bidraget för säkerhetshöjande åtgärder beviljas av Kammarkollegiet och ansökan går också direkt till dem. Här kan du ta reda på om din organisation kan få bidrag för detta.

Här finns mer information om Statsbidraget Länk till annan webbplats..

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med bidrag som församlingar kan söka!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

Mejla mig!