Rekrytering

När en församling är i behov av nya medarbetare kan EFKs förtroenderåd hjälpa till med tips kring själva rekryteringsförfarandet samt försöka sammankoppla församlingar med lämpliga medarbetare som söker tjänst. Församlingarna erbjuds också att annonsera gratis på EFKs hemsida.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

Mejla mig!