EFKs styrelse kommenterar rapporten "Helighet och barmhärtighet"

Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet i maj 2023 presenterade arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen. Här kommenterar EFKs styrelse rapporten 2023-06-12.

Nu när rapporten “Helighet och Barmhärtighet” varit tillgänglig i några veckor vill vi från EFKs styrelse i några korta punkter redogöra för våra perspektiv. Tidningsrubriker och tolkningar av rapporten skapar en del missförstånd och obefogad oro, vilket vi tycker är olyckligt.

Därför vill vi säga följande:

  • Rapporten är beställd av rörelsen och för rörelsen, för att belysa frågan om samkönade relationer och ge råd utifrån teologisk och etisk reflektion.
  • Rapporten är inget beslut eller beslutsförslag. Den är ett underlag för fortsatta samtal i församlingar och i rörelsen, baserad på våra fyra ledord evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionell.
  • Rapporten ger inga råd om att ändra synen på äktenskapet, eller praktiken för vigsel och föreslår inte någon ny vigselordning.
  • Rapporten belyser delvis vad enskilda och församlingar redan tror och praktiserar, och försöker peka ut en väg, på vår teologiska grund, med tydliga avgränsningar i frågan.

Vi lever tillsammans i EFK med olika sätt att tänka församling, lärjungaskap och medlemskap. Olika sätt att tänka påverkar hur våra församlingar förhåller sig till teologiska och etiska frågor. De fortsatta samtalen om samkönade relationer behöver därför också handla om synen på församlingen, vårt missionella uppdrag och grunderna för medlemskap i församlingen.

Vi i styrelsen har, precis som rörelsen, en bredd i våra utgångspunkter, men vi har tillit till varandra och att vi alla verkar för EFKs och Guds rikes bästa. Vi hoppas att vi tillsammans med hela rörelsen kan ha tålamod att låta samtalen i de här frågorna fortsätta.

Vi har särskilt berörts av den profetiska bild som Maria Fagré delade på representantskapsmötet. Vi i styrelsen fick den återgiven för oss redan i höstas. Bilden beskrev ett rum med flera dörrar med skörd bakom varje dörr. Bilden har hjälpt oss att tro på möjligheterna bortom denna fråga. Skörden ska vara vårt fokus! Vi tror att Gud vill att vi ska vara enade i uppdraget att nå Sveriges olika kulturer och subkulturer med evangeliet om Guds rike.

Vi uppmanar till mycket bön för vår rörelse! Och vi hoppas möta er på Torpkonferensen Öppnas i nytt fönster. där samtalen kan fortsätta både i seminariet som hålls på lördagseftermiddagen och vid fikaborden.

/Evangeliska Frikyrkans styrelse
Richard Hultmar, Anton Fagerstedt, Erik Alnemo, Eva-Carin Banka Johnson, Sandra Edin, Ingemar Forss, Irma Janzon, Mine Lon, Peter Norburg, Per-Inge Andersson, Erik Bryskhe, Unni Johansson, Linalie Newman och Malin Råsberg

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är presskontakt i Evangeliska Frikyrkan

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!