Köp slutrapporten "Helighet och barmhärtighet" som bok

Ingemar Forss & Linalie Newman, missionsdirektorer på Evangeliska Frikyrkan, presenterar slutrapoprten som nu finns tillgänglig.

De senaste åren har vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) varit inne i en process runt frågan om samkönade relationer. Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet i maj 2023 presenterade arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen.

Slutrapport bok

Om slutrapporten

Detta är slutrapporten från EFKs arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer. Arbetsgruppen inledde sitt arbete i mars 2021 och rapporten presenterades vid EFKs representantskapsmöte i maj 2023. Genom processdagar har hela rörelsen bjudits in att bidra i bearbetningen.

Skälet till att frågan bearbetats är en motion som lades fram till EFKs kongress 2020. I motionen föreslogs att EFK skulle tillsätta en arbetsgrupp för att analysera

hur omtänkandet i samhället när det gäller samkönade relationer påverkar en rörelse som EFK och hur våra församlingar och deras medlemmar ser på samkönade relationer. Utifrån en teologisk och etisk reflektion bör ges goda råd för hur situationen kan hanteras på församlingsnivå samt reflektera över vilka utmaningar som uppstår för EFK som rörelse om medlemmar och församlingar tar olika ställning i sakfrågan.

I denna rapport bearbetas frågan om hur EFKs församlingar kan bli välkomnande och lärjungaformande för alla utifrån ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk, så som de definieras i EFKs Tro och självförståelse.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till bearbetningen och vad som händer framöver.

Några röster från arbetsgruppen

"Det var så häftigt hur banden mellan oss i arbetsgruppen stärktes under åren av att tillsammans, trots olika åsikter, brottas genom hopp och förtvivlan. Tidigare kände jag mig ofta både rädd och förvirrad utifrån frågan. Processen har nu snarare gett mig ett större hopp om att Gud har kontrollen men också uppmanar oss att våga följa även när vi inte har alla svar. Två delar i arbetet som berört mig särskilt är att få lyssna till hbtq-personers personliga berättelser och att få fördjupas i betydelsen av enhet som Guds folk. Hörrni – läs rapporten!” Frida Marklund, lärare, Götabro bibelskola.

"Att vara med i den här arbetsgruppen har varit en resa och den har inte alltid varit så enkel. Men i efterhand känner jag mig tacksam över att ha fått vara en del av arbetet. Det är inte lätt att mötas och lyssna på varandra när vi tycker så olika, men jag tror att det är en del av vårt uppdrag som kyrka i en polariserad tid. Att våga lyssna utan att positionera sig, att orka ta in andra människors liv och tro utan att döma. Jag hoppas att den som läser slutrapporten ser att det här är en radikal medelväg framskriven utifrån en önskan om stor omsorg och respekt om både Guds ord och människor. Den här erfarenheten har gjort mig både klokare och mer ödmjuk, och jag tror rapporten lägger en god grund för samtal och utforskande kring vad Gud vill göra i våra församlingar framöver." Caroline Cedon, pastor Saronkyrkan Göteborg.