Att förebygga och hantera sexuella övergrepp i EFKs församlingar och deras verksamheter

Sexuella övergrepp kan aldrig tolereras i något sammanhang, och därmed inte heller i vår rörelse. Vi i EFK har tillsammans med de andra medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd tagit fram riktlinjer för att tydligt markera just detta (SKRs Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Det är idag väl känt att sexuella övergrepp tyvärr också sker i kyrkliga miljöer. De ekumeniska riktlinjerna är ett sätt att lyfta dessa frågor och att visa på vikten av att arbeta för att minimera riskerna för att övergrepp sker. Riktlinjerna innehåller också råd och tips om hur man kan och ska agera när övergrepp har skett.

Följ SKRs riktlinjer för att förebygga och hantera sexuella övergrepp i ert sammanhang

Vi i EFK rekommenderar församlingar och andra sammanhang i vår rörelse att använda sig av SKRs Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Riktlinjerna innehåller bland annat:

  • definitioner av vad ett övergrepp är.
  • råd för hur man jobbar förebyggande med dessa frågor.
  • råd för hur man agerar när det inträffat.

Riktlinjerna finns tillgängliga både digitalt och för beställning i häftesformat.

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt. Detta innefattar med andra ord såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. Sammantaget kan man säga att sexuella övergrepp är varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling. Det är avgörande att lyssna till den som blivit utsatt och ta dennes upplevelse på allvar. Det är alltid den utsatte som definierar vad som är ett sexuellt övergrepp och inte.

Arbeta förebyggande

SKRs riktlinjer ger flera konkreta tips och råd för hur ni kan arbeta förebyggande med att skapa en trygg miljö i församlingen och dess verksamheter. Vi rekommenderar er som församling att arbeta med dessa.

EFKs Sverigeprogram erbjuder också en utbildning för barn- och ungdomsledare som heter "I trygga händer" (framtagen av Frälsningsarmén) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utbildningen är en etisk vägledning för arbetet bland barn och unga med syfte att skapa trygga miljöer i våra församlingar och förhindra övergrepp av olika slag. För kursinformation och bokning, kontakta Susanne Olofsson susanne.olofsson@efk.se

Skapa rutiner för vad ni ska göra när ni får kännedom om ett övergrepp

När ni får kännedom om att sexuella övergrepp har skett eller pågår i ert sammanhang är det viktigt att agera. Vi uppmuntrar församlingar att skapa rutiner för denna typ av händelser, så att ni snabbt kan hantera ärendet på ett bra sätt. I SKRs riktlinjer, kapitel 5 och 6, finns goda tips och råd till att ta fram en sådan handlingsplan.

Ta kontakt med EFKs förtroenderåd

Som församling kan ni för vägledning och råd ta kontakt med EFKs förtroenderåd genom Anna-Lena Thoursie.

Om du själv har blivit utsatt kan du kontakta Anna-Lena Thoursie eller Markus Sand i EFKs förtroenderåd, vilka arbetar under tystnadsplikt.