Filmer från EFK

På Vimeo finns filmer från en del av EFKs arbete i Sverige och internationellt. Med och av personer som är engagerade, anställda eller på något sätt relaterar till EFKs verksamhet.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen