Filmer från EFK

På Vimeo finns filmer från en del av EFKs arbete i Sverige och internationellt. Med och av personer som är engagerade, anställda eller på något sätt relaterar till EFKs verksamhet.