Närstående organisation

Har listas lediga tjänster i föreningar eller företag som EFK-församlingar driver. Exempelvis förskolor, äldreboenden eller liknande. Här finns ibland också tjänster i någon av våra systerkyrkor, samarbetsorganisationer i Sverige och partnerorganisationer och runt om i världen. Syns inga lediga tjänster finns det för tillfället inga. Lägg in en annons här!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen