Årets tema

Årets tema 2022

Helande och hopp för vår värld

Hur ska det gå för mänskligheten? Vem håller framtiden i sin hand? Finns det någon chans för helande och hopp för vår värld? I den här utmanande tiden ger oss aposteln Johannes en glimt av vad som ska hända, i Uppenbarelseboken 5. Det är en vision som väcker hoppet i oss på nytt. Trots mörka skuggor rörs det upp en sång i Guds folk. Inför Torpkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod. Det finns helande och hopp för vår värld! Därför får vi sjunga den bön som förenar vår längtan med kristna i alla tider: Kom Herre Jesus!

Du är densamme igår och idag
Du lämmar oss aldrig du står alltid kvar
Dig vill vi ära med allt vad vi har
Du som tröstar och befriar
Du som helar genom dina sår
Du bär löftet
Du som är
helande och hopp för vår värld!

Lyssna på årets temasång!

Temasången Helande & Hopp släpps nu för att du och din församling redan innan konferensen ska kunna lära er den och för möjligheten tillbe Gud med de starka orden.

Helande & Hopp är en nyskriven svensk lovsång till Torpkonferensen 2022 som i år har temat ”Helande och Hopp för vår värld”. Temat kommer utifrån uppenbarelsebokens femte kapitel där Johannes i en mörk tid får en vision om en hoppfylld framtid. Under Toprkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod.

Helande & Hopp är skriven av Pelle Ankarberg, Elin Lydia Johansson, Simon Väderklint

Helande & Hopp ges ut i samarbete med Evangeliska Frikyrkan & Torpkonferensen

Produktion: Simon Väderklint

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen